ΞΕΡΙΖΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝ . . .

Συνεχίζοντας την πολιτική εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων και πελατειακών σχέσεων η δημοτική αρχή στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 13ης του Φλεβάρη είχε εγγράψει, μεταξύ άλλων, στα θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση και το θέμα ¨Περί κοπής ευκαλύπτων στον οικισμό Φρικών της Τοπικής Κοινότητας Πλατρειθιά¨ με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, υπογεγραμμένη από τον κ. Δήμαρχο, ο οποίος προΐσταται αυτής, που αφορούσε την κοπή δέκα πέντε (15), ναι μάλιστα δέκα πέντε (15), ευκαλύπτων ήτοι οκτώ (8) εντός του ρέματος Φρικών και επτά (7) παρακείμενων. Λαμβάνοντας γνώση του συγκεκριμένου θέματος και διαβάζοντας την εισήγηση τόσο ο γράφων όσο και ο κ. Ταφλαμπάς, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Ριζοσπαστικής Συσπείρωσης δηλαδή, προσπαθήσαμε και ήρθαμε σε επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τονίζοντας τους, ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί στο Δ.Σ. λόγω αναρμοδιότητας του Συμβουλίου, αφού αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με το νόμο, για την διαχείριση των ρεμάτων είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και επειδή η κοπή ή εκρίζωση δέντρων ακόμη και αυτών που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Δήμου (εντός σχεδίου ή οικισμών) απαιτεί ειδική διοικητική διαδικασία καθώς και άδεια από την οικεία Πολεοδομία, εν προκειμένω αυτή του Δήμου Κεφαλληνίας. Τα αυτά υποστηρίξαμε και στο τραπέζι του Δ.Σ. και επιπροσθέτως πως πέρα από την τυπική αναρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει και ουσιαστική αναρμοδιότητα και φυσικά έλλειψη κάθε σχετικής γνώσης και τεχνικής από τα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να κριθεί η αναγκαιότητα ή μη μιας τέτοιας σοβαρής περιβαλλοντικής παρέμβασης για την οποία βέβαια είχαμε κάθε λόγο να αμφιβάλλουμε ότι θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή της αποτροπής πλημμυρικών φαινομένων. Στην πρόταση μας βέβαια να απευθυνθούμε και συμβουλευθούμε ¨ειδικούς – μηχανικούς¨ οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας μας χλεύασαν χαρακτηρίζοντας τους ¨ειδικούς¨ άχρηστους, ανίκανους και χαραμοφάηδες, ως δημόσιοι υπάλληλοι που είναι, και πως η γνώση η δική τους είναι ανώτερη φευ!!! Κατά την διάρκεια της διαδικασίας και αφού ο κ. Δήμαρχος, πιεζόμενος από την αντιπολίτευση, αντιλήφθηκε την γκάφα στην οποία είχε προβεί με την εισαγωγή του θέματος, αναδιπλώθηκε, υποστηρίζοντας πως η απόφαση του Δ.Σ. θα είναι απλώς γνωμοδοτική και εισηγητική προς την Περιφέρεια, προκειμένου αυτή να αναλάβει τις ευθύνες της, περί κοπής ή όχι των ευκαλύπτων. Κατόπιν τούτου πέραν της αναρμοδιότητας που υποστηρίξαμε παραπάνω ζητήσαμε να μην συνεχιστεί η συζήτηση του θέματος αφού το θέμα δεν είχε καμία συνάφεια με αυτό που είχε εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη και η εισήγηση δεν ανταποκρινόταν σε αυτό. Φυσικά το αίτημα μας δεν έγινε δεκτό και στην συνέχεια της διαδικασίας αφού μας αναγνώσθηκε έγγραφο συμπολίτισσας μας που διαμαρτυρόταν για την επαπειλούμενη περιβαλλοντική καταστροφή μας επιδόθηκε έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (δηλαδή των ¨άχρηστων¨ και ¨ανίκανων¨ ¨ειδικών¨ δημοσίων υπαλλήλων που αναφέραμε παραπάνω) που απαντούσε στο υπ’ αρ. 2358/13-5-2016 έγγραφό με το οποίο ο Δήμος είχε απευθυνθεί αρμοδίως, σχετικά με το εν λόγω θέμα, το οποίο έγγραφο της Περιφέρειας συνηγορούσε σε όλα τα επιχειρήματα μας. Χαρακτηριστικά εδώ επισημαίνουμε κάποια σημεία από το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων: ¨Το συγκεκριμένο υδατόρεμα λειτουργεί σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά. Τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας δένδρα (ευκάλυπτοι) που είναι αναπτυγμένα στα πρανή, 100 περίπου μέτρα έναντι της εκβολής, δεν ευθύνονται για τα πλημμυρικά προβλήματα που παρουσιάζονται στην περιοχή. Απεναντίας μάλιστα με το ριζικό τους σύστημα δρουν ανακουφιστικά και υπέρ της ευστάθειας της παρακείμενης οδού και του εδάφους, έναντι διαβρώσεων από την δράση των νερών. Τοπικές βλάβες στη λιθοδομή που προκαλεί το ριζικό τους σύστημα, δεν μειώνουν τα σημαντικά οφέλη από την παρουσία τους…. Γενικά, για την κοπή ή εκρίζωση δέντρων απαιτείται ειδική διοικητική διαδικασία καθώς και άδεια από την οικεία Πολεοδομία. Ωστόσο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 18 §β του Π.Δ. 18/21/1924 (ΦΕΚ Α’ 61) “Περί κωδικοποιήσεως του Ν.2853 και του από 10.12.1923 Ν.Δ/τος “περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων των εις τον Νομ. 2853 κ.λπ.”», η εκρίζωση των κορμών των εν λόγω δέντρων, που κατά την άποψη της υπηρεσίας μας υποστηρίζουν την όχθη του ρέματος, δεν επιτρέπεται…. Δεν κρίνεται ορθή η εκρίζωση των ευκαλύπτων που επηρεάζουν το οδόστρωμα του παρακείμενου επαρχιακού δρόμου δημιουργώντας τοπικά εξογκώματα επί της ασφάλτου. Στα πλαίσια προσεχούς εργολαβίας συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Ιθάκης η υπηρεσία μας θα φροντίσει να γίνει επιδιόρθωση των εξογκωμάτων¨. Το επιχείρημα της Δημοτικής Αρχής ότι η κοπή επιβάλλεται για την προστασία του οικισμού των Φρικών από πλημμύρες του ρέματος αναιρείται από το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο οποίο τονίζεται ότι: ¨Είναι λάθος τα πλημμυρικά φαινόμενα της περιοχής των Φρικών να αποδίδονται στην όποια φύτευση υπάρχει και ιδίως στην ύπαρξη μεγάλων δέντρων μέσα στο ρέμα ή στην παρόχθια ζώνη. Απεναντίας, η ίδια η φύτευση έχει πολύ ευεργετικό ρόλο, μειώνοντας την ορμή του νερού και εμποδίζοντας τα φερτά υλικά και την στερεοπαροχή που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια πλημμυρικών γεγονότων…. Στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης και του σχεδιασμού σωστών αντιπλημμυρικών έργων, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει το προωθούμενο από το Δήμο Ιθάκης ΣΧΟΟΑΠ. Θα είναι πολύ ευεργετικό για την περιοχή, αλλά και για όλη την Ιθάκη, το σχέδιο αυτό να εγκριθεί γρήγορα. Σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ το ρέμα των Φρικών αποτελεί περιοχή ειδικής προστασίας, που αφορά στην περιοχή της κοίτης, αλλά και στις περιοχές κατάκλισης (πλημμύρας) και τίθενται συγκεκριμένες απαγορεύσεις και προβλέψεις, που δεν συνάδουν με την καταστροφή παραρεμάτιας βλάστησης.¨
Το όλο ζήτημα δεν έχει να κάνει με μια ακόμη παρατυπία της Δημοτικής Αρχής και του προεδρείου του Δ.Σ. αλλά με την αποτροπή μιας οικολογικής καταστροφής και με την προστασία και φύλαξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, με τη διαχείριση του δημόσιου χώρου που η Δημοτική Αρχή το θεωρεί τσιφλίκι της, το ζήτημα έχει να κάνει με την διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού μας, ενός νησιού που έχει χαρακτηριστεί με Π.Δ. ως νησί ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και έχει ακόμη να κάνει με την αειφόρο ανάπτυξη αυτού του τόπου που βασίζεται στον πλούτο και στην κληρονομιά που μας παραχωρήθηκε απλόχερα από την φύση.
Εμείς ως Ριζοσπαστική Συσπείρωση δεν πιστεύουμε ότι το εν λόγω θέμα πρέπει να αποτελεί αιτία και αφορμή πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά
επειδή πιστεύουμε ότι το ζήτημα της προστασίας του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και της διαχείρισης του δημόσιου χώρου αφορά όλους τους Θιακούς δημοσιοποιούμε τις απόψεις μας και δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε καμία εξουσία να διαχειρίζεται το δημόσιο χώρο σύμφωνα με τα συμφέροντα ¨ημετέρων¨ και καλούμε τους πολίτες της Ιθάκης να αντιταχθούν εμπράκτως στο περιβαλλοντικό έγκλημα της κοπής των ευκαλύπτων των Φρικών που σχεδιάζεται να συντελεστεί από την Δημοτική Αρχή.-
ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΠΟΥΑΣ
για την Ριζοσπαστική Συσπείρωση Πολιτών Ιθάκης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.