6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 

Η 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης  θα διεξαχθεί στο Γραφείο Δημάρχου την 15η του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός δικηγόρου ο οποίος θα προβεί στις αναγκαίες και κατάλληλες ενέργειες για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιθάκης. (ΕΙΣΗΓ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 2. Ανάθεση σε γεωλόγο για την εκπόνηση γεωλογικής – τεχνικογεωλογικής γνωμάτευσης στην ευρύτερη περιοχή της οικίας των κ.κ. Λιάτου και Πάλμου στην Τ. Κοιν. Πλατρειθιά. (ΕΙΣΗΓ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 3. Εισηγητική έκθεση τετάρτου τριμήνου του έτους 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (ΕΙΣΗΓ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
 4. Έγκριση δαπανών – Διάθεση – ψήφιση [Επαναψηφιση] πιστώσεων που αφορούν παροχή Υπηρεσιών και Προμηθειών οικ έτους 2014-2015 (ΠΟΕ) (ΕΙΣΗΓ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
 5. 2η έγκριση και επαναψηφιση πιστώσεων που αφορούν εκκρεμείς δεσμεύσεις 2015 και συνεχιζόμενα έργα – προμήθειες – μελέτες – 2η έγκριση και διάθεση πιστώσεων πάγιου – σταθερού χαρακτήρα (ΕΙΣΗΓ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
 6. Έγκριση δαπανών & διάθεση – ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (ΕΙΣΗΓ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
 7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών έτους 2016. (ΕΙΣΗΓ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΝΥΜΦΩΝ» (ΕΙΣΗΓ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΕΞΩΓΗΣ» (ΕΙΣΗΓ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ» (ΕΙΣΗΓ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 11. Ανάθεση των εργασιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ  ΒΑΘΕΩΣ» (ΕΙΣΗΓ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ