ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Μετά τη λήξη των συμβάσεων και την αποχώρηση των συμβασιούχων υπαλλήλων καθαριότητας, η υπηρεσία αντιμετωπίζει πρόβλημα στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

Read more