ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΛΕ Εφορίας Αρχαιοτήτων, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Υπουργείου Πολιτισμού και

Read more

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΙΘΑΚΗΣ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση προγράμματος έργου “Για την ανάδειξη

Read more