ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Ο Δήμαρχος Ιθάκης συστήνει προσωρινή υποστηρικτική δομή κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης Δήμου Ιθάκης κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και

Read more