120.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΗ ΘΑΝΑΣΗ

Με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Ιθάκης χρηματοδοτείται η Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης-Υλοποίηση προγράμματος έργου για την ανάδειξη και επισκεψιμότητα, προστασία

Read more