ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ LEADER ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Προσδιορίστηκαν οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα Leader. Στην

Read more