ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτελέσεως απαραίτητων εργασιών συντήρησης θα γίνουν διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την ΚΥΡΙΑΚΗ 31/01/2016 στο νησί της Ιθάκης ως εξής:από 08:00 έως 11:00 σε ολόκληρο το νησί της Ιθάκης

από 08:00 έως 14:00 σ΄ όλες τις περιοχές της Βορείου Ιθάκης από το ύψος του Εμπρός Αετού

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα : 26710 25851 , 26710 22240 και 26740 32201