ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ F/B ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 (ΕΩΣ 09-09)

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:45, 08:15, 14:45
ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 06:45, 08:15, 14:45, 21:30
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) ΓΙΑ ΣΑΜΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:20, 09:00, 15:30
ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:20, 09:00, 15:30, 22:15
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ) ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ: 09:00, 15:30
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΓΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ : 12:15
ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:15, 19:00