ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»

Σάββατο, 21/12/2019, 17:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΚΑΠΗ Δήμου Ιθάκης

Το έργο «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι να διασυνδέει μέσω παραπομπών τα ωφελούμενα άτομα-πολίτες του Δήμου Ιθάκης με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες τοπικής, περιφερειακής και εγχώριας εμβέλειας, όπως υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις και οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Η δημιουργία του έρχεται να συνδράμει και να ενισχύσει καθοριστικά τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές και απευθύνεται σε επίπεδο ανθρώπινης κοινότητας.

Με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης επιδιώκεται:

α) η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, ενημέρωση για τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή και εξυπηρέτηση των πολιτών,

β) η συνεργασία και η παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες και δομές που αφορούν ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα ΑμεΑ. Η συνεργασία και η παραπομπή αιτημάτων εκτείνεται και σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ), οι οποίες με την συνδρομή των φορέων της τοπικής αγοράς εργασίας (π.χ. Επιμελητήριο Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών ομάδων, κλπ), θα στοχεύσουν στην επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων στον Δήμο Ιθάκης, ενώ ο πρωταρχικός σκοπός όλων είναι

γ) η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης του τοπικού πληθυσμού.

Το Σάββατο, 21/12/2019, στις 17:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης, πραγματοποιείται η Εναρκτήρια Εκδήλωση για την παρουσίαση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης στο κοινό. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, θα έχουν την ευκαιρία οι δημότες του Δήμου Ιθάκης, λοιποί πολίτες και άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών φορέων,  να λάβουν μία πρώτη πληροφόρηση όσον αφορά α) στη συμβολή του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο, καθώς και β) στον τρόπο λειτουργίας και στις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Δήμου Ιθάκης, καθώς και στα τοπικά ΜΜΕ.

Ώρα προσέλευσης: 17:00. Ελεύθερη είσοδος.