ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ : 1692

ΕΓΚΥΡΑ : 1647

ΑΚΥΡΑ : 33

ΛΕΥΚΑ : 12

ΣΥΡΙΖΑ : 528  32,06%

Ν. Δ. :426        25,87%

ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 103   6,25%

ΠΟΤΑΜΙ: 50       3,04%

Κ.Κ.Ε.: 236       14,33%

ΛΑ.Ε : 66             4,01%

ΑΝ.ΕΛ: 39          2,37%

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ : 84   5,1%

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ : 60    3,64%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : 28   1,7%

ΛΟΙΠΑ :29    1,7%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΕΩΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ : 251

ΕΓΚΥΡΑ : 245

ΣΥΡΙΖΑ : 74

Ν. Δ. :69

ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 14

ΠΟΤΑΜΙ 12

Κ.Κ.Ε. : 19

ΛΑ.Ε : 9

ΑΝ.ΕΛ : 9

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ :16

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ : 11

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : 5

ΛΟΙΠΑ : 7

ΑΚΥΡΑ : 5

ΛΕΥΚΑ: 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΕΩΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ : 241

ΕΓΚΥΡΑ : 234

ΣΥΡΙΖΑ : 77

Ν. Δ. : 64

ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 3

ΠΟΤΑΜΙ 4

Κ.Κ.Ε. : 38

ΛΑ.Ε : 12

ΑΝ.ΕΛ : 7

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ : 12

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ :11

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : 1

ΛΟΙΠΑ : 5

ΑΚΥΡΑ : 5

ΛΕΥΚΑ: 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΕΩΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ : 215

ΕΓΚΥΡΑ : 205

ΣΥΡΙΖΑ : 72

Ν. Δ. : 44

ΠΑ.ΣΟ.Κ. :8

ΠΟΤΑΜΙ  4

Κ.Κ.Ε. : 37

ΛΑ.Ε : 9

ΑΝ.ΕΛ : 4

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ : 13

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ : 7

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : 4

ΛΟΙΠΑ : 3

ΑΚΥΡΑ  : 6

ΛΕΥΚΑ: 4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΕΩΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ : 221

ΕΓΚΥΡΑ : 117

ΣΥΡΙΖΑ : 79

Ν. Δ. : 61

ΠΑ.ΣΟ.Κ.: 16

ΠΟΤΑΜΙ : 7

Κ.Κ.Ε. : 18

ΛΑ.Ε : 5

ΑΝ.ΕΛ : 1

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ : 14

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ : 4

ΑΝΤΑΡΣΥΑ  8

ΚΚΕ ΜΛ  2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ : 2

ΑΚΥΡΑ : 2

ΛΕΥΚΑ : 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ : 172

ΕΓΚΥΡΑ : 171

ΣΥΡΙΖΑ :45

Ν. Δ. : 55

ΠΑ.ΣΟ.Κ.:14

ΠΟΤΑΜΙ : 9

Κ.Κ.Ε. : 19

ΛΑ.Ε : 13

ΑΝ.ΕΛ : 2

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ :7

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ :3

ΑΚΥΡΑ :1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ : 30

ΕΓΚΥΡΑ : 28

ΣΥΡΙΖΑ : 5

Ν. Δ. : 11

ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 3

ΠΟΤΑΜΙ: 1

Κ.Κ.Ε. : 7

ΑΝ.ΕΛ : 2

ΛΟΙΠΑ : 1

ΑΚΥΡΑ : 0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΓΗΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ : 42

ΕΓΚΥΡΑ : 42

ΣΥΡΙΖΑ : 3

Ν. Δ. : 11

ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 5

Κ.Κ.Ε. : 16

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 5

ΛΟΙΠΑ : 2

ΑΚΥΡΑ : 0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΓΗΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ :

ΣΥΡΙΖΑ : 9

Ν. Δ. : 4

ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 1

Κ.Κ.Ε. : 11

ΛΑ.Ε : 1

ΑΝ.ΕΛ : 2

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ :1

ΑΝΤΑΡΣΥΑ :1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ ΙΘΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ : 135

ΕΓΚΥΡΑ : 131

ΣΥΡΙΖΑ : 31

Ν. Δ. :50

ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 3

ΠΟΤΑΜΙ : 7

Κ.Κ.Ε. : 9

ΛΑ.Ε : 8

ΑΝ.ΕΛ :7

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ : 6

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ :6

ΑΝΤΑΡΣΥΑ :1

ΛΟΙΠΑ :3

ΑΚΥΡΑ :3

ΛΕΥΚΑ :1

12049431_1535112523394578_4539930429397823956_n

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΟΝΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ : 129

ΕΓΚΥΡΑ : 128

ΣΥΡΙΖΑ : 58

Ν. Δ. : 28

ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 8

ΠΟΤΑΜΙ : 0

Κ.Κ.Ε. : 20

ΛΑ.Ε : 2

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ : 3

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ : 1

ΑΝΤΑΡΣΥΑ :5

ΛΟΙΠΑ :3

ΑΚΥΡΑ : 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ : 222

ΣΥΡΙΖΑ : 75

Ν. Δ. : 29

ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 28

ΠΟΤΑΜΙ  4

Κ.Κ.Ε. : 42

ΛΑ.Ε : 7

ΑΝ.ΕΛ : 5

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ : 13

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ : 10

ΑΝΤΑΡΣΥΑ : 3

ΛΟΙΠΑ : 1

ΑΚΥΡΑ : 4

ΛΕΥΚΑ: 1