ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Στον Δήμο μας έχει προκύψει το θέμα της καταπάτησης και ενθυλάκωσης ακινήτων της Κοινής Περιουσίας του Δήμου σε ιδιωτικές περιουσίες, με πρωτοβουλία διαφόρων ιδιωτών που είχαν και έχουν σκοπό παρανόμου ιδιοποιήσεως αυτών. Για το θέμα έγινε ανάθεση απο την οικονομική επιτροπή του Δήμου Ιθάκης στην Διονυσια Βιτωράτου δικηγόρο για την Κοινή Περιουσία του Δήμου Ιθακης στις Τοπικές Κοινότητες Πλατρειθιά και Κιονίου οι οποία θα κάνει:

  1. Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του Δήμου Ιθάκης (όπου υπάρχουν)
  2. Έλεγχος τίτλων όμορων ιδιοκτησιών στα επίδικα ακίνητα του Δήμου, όπου υπάρχουν καταπατήσεις.
  3. Καθοδήγηση για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων καταπατηθέντων τμημάτων της Κοινής Περιουσίας.
  4. Λήψη σχετικών φωτογραφιών με ανάλογα σχόλια επ’ αυτών όσον αφορά τις καταπατήσεις.
  5. Λήψη κεκυρωμένων αντιγράφων συμβολαίων της Κοινής Περιουσίας, όπου αυτή είναι καταπατημένη, καθώς και των αντιγράφων συμβολαίων των όμορων ιδιοκτητών και των αντιγράφων των αντιδίκων του Δήμου.
  6. Λήψη οποιονδήποτε διοικητικών εγγράφων που τυχόν υπάρχουν που αφορούν το εν λόγω αντικείμενο.

Η Δικηγόρος ήδη ξεκίνησε ενώ θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία κατά των καταπατητών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΡ.ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ