ΜΑΘΗΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Θέματα & Εισηγητές ΣυνεδρίουΓκόλτσιου Κ.- Αναπτυξιολόγος: «Η Ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού.Πότε θα ανησυχήσει ο Παιδίατρος και θα το παραπέμψει σε ειδικό.»

Μάγκλαρη Ε.-» Εργοθεραπεία και αισθητηριακή ολοκλήρωση. Ο ρόλος τους στην προσχολική και σχολική ηλικία.»

Κόκοτας Β. – Οπτομέτρης: «Όραση και μάθηση.Όσα ίσως δεν γνωρίζετε ακόμη κι αν βλέπετε καθαρά.»

Ηλιάδου Β. – Καθ. Ψυχοακουστικής: «Ακουστική Επεξεργασία και Μάθηση»

Ντινόπουλος Α.- Παιδονευρολόγος: «Το αδέξιο παιδί»

Μώκας Α. – Λογοθεραπευτής: «Πώς επηρεάζει η διατροφή την άρθρωση και τη μάθηση»

Ζωγράφου Φ. – Εργοθεραπεύτρια: «Ανάπτυξη προγραφικών και γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Ενδείξεις πιθανών δυσκολιών και ανάγκη πρώιμης παρέμβασης»

Τσεκούρα Ε.- Νεογνολόγος- Αναπτυξιολόγος: «Η αναγνώριση και διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών από το σχολείο και την οικογένεια»

Παπαβασιλείου Α., Συντονίστρια Διευθύντρια Παιδονευρολογικής Κλινικής, Παίδων Πεντέλης: «Διαταραχή ελλείμματος προσοχής – υπερκινητικότητας: Ένα πρόβλημα με νευροβιολογική προέλευση που επηρεάζει τη μάθηση και τη συμπεριφορά»

Βλασσοπούλου Μ.- Λογοπεδικός, Καχρίλα Δ. – Εκπαιδευτικός, Κασσιανός Π.- Εκπαιδευτικός: «Σχολική ετοιμότητα -Παράγοντες κινδύνου – Στρατηγικές Πρόληψης.»

Ελευθεριάδης Ν. – ΩΡΛ- Παιδιακουολόγος: «Μέθοδοι εξέτασης της ακοής στα παιδιά»

Καραντζής Ι. – τ. επίκουρος καθ. ΠΤΔΕ Παν. Πατρών: «Δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών του δημοτικού σχολείου»

Κασσιανός Π.- Εκπαιδευτικός: «Η ενεργοποίηση του σωματικού και συναισθηματικού λόγου στη σχολική καθημερινότητα. Συμβολή στην ενίσχυση της μάθησης και της ισόρροπης ανάπτυξης του παιδιού»

Τάτση Δ. – Ψυχολόγος: «Μεγαλώνοντας σε βίαια οικογενειακά περιβάλλοντα»

Δημητρίου Ε. – Παιδορθοπαιδικός: «Πλατυποδία και άλλες παραμορφώσεις του άκρου ποδός και του κάτω άκρου σε παιδιά»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: synedrio_ithaki@yahoo.gr και 6942012441.

11866476_10153549615278637_6596541580971881421_n