ΜΑΘΗΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Θέματα & Εισηγητές ΣυνεδρίουΓκόλτσιου Κ.- Αναπτυξιολόγος: “Η Ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού.Πότε θα ανησυχήσει ο Παιδίατρος και θα το παραπέμψει σε ειδικό.”

Μάγκλαρη Ε.-” Εργοθεραπεία και αισθητηριακή ολοκλήρωση. Ο ρόλος τους στην προσχολική και σχολική ηλικία.”

Κόκοτας Β. – Οπτομέτρης: “Όραση και μάθηση.Όσα ίσως δεν γνωρίζετε ακόμη κι αν βλέπετε καθαρά.”

Ηλιάδου Β. – Καθ. Ψυχοακουστικής: “Ακουστική Επεξεργασία και Μάθηση”

Ντινόπουλος Α.- Παιδονευρολόγος: “Το αδέξιο παιδί”

Μώκας Α. – Λογοθεραπευτής: “Πώς επηρεάζει η διατροφή την άρθρωση και τη μάθηση”

Ζωγράφου Φ. – Εργοθεραπεύτρια: “Ανάπτυξη προγραφικών και γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Ενδείξεις πιθανών δυσκολιών και ανάγκη πρώιμης παρέμβασης”

Τσεκούρα Ε.- Νεογνολόγος- Αναπτυξιολόγος: “Η αναγνώριση και διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών από το σχολείο και την οικογένεια”

Παπαβασιλείου Α., Συντονίστρια Διευθύντρια Παιδονευρολογικής Κλινικής, Παίδων Πεντέλης: «Διαταραχή ελλείμματος προσοχής – υπερκινητικότητας: Ένα πρόβλημα με νευροβιολογική προέλευση που επηρεάζει τη μάθηση και τη συμπεριφορά»

Βλασσοπούλου Μ.- Λογοπεδικός, Καχρίλα Δ. – Εκπαιδευτικός, Κασσιανός Π.- Εκπαιδευτικός: “Σχολική ετοιμότητα -Παράγοντες κινδύνου – Στρατηγικές Πρόληψης.”

Ελευθεριάδης Ν. – ΩΡΛ- Παιδιακουολόγος: “Μέθοδοι εξέτασης της ακοής στα παιδιά”

Καραντζής Ι. – τ. επίκουρος καθ. ΠΤΔΕ Παν. Πατρών: “Δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών του δημοτικού σχολείου”

Κασσιανός Π.- Εκπαιδευτικός: “Η ενεργοποίηση του σωματικού και συναισθηματικού λόγου στη σχολική καθημερινότητα. Συμβολή στην ενίσχυση της μάθησης και της ισόρροπης ανάπτυξης του παιδιού”

Τάτση Δ. – Ψυχολόγος: “Μεγαλώνοντας σε βίαια οικογενειακά περιβάλλοντα”

Δημητρίου Ε. – Παιδορθοπαιδικός: “Πλατυποδία και άλλες παραμορφώσεις του άκρου ποδός και του κάτω άκρου σε παιδιά”

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: synedrio_ithaki@yahoo.gr και 6942012441.

11866476_10153549615278637_6596541580971881421_n