ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΘΑΚΗ

Παρατείνονται για άλλους τρεις μήνες οι προθεσμίες εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή εδρεύουν στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας-Ιθάκης που επλήγησαν από ισχυρό σεισμό στις 17-11-2015 και τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.Σύμφωνα, ειδικότερα, με απόφαση που εκδόθηκε και υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη:

  1. Παρατείνονται μέχρι και την 31η/5/2016 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων, των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Λευκάδας και την Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης και λήγουν ή έληξαν από τις 17/11/2015 και μέχρι τις 31/5/2016. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων – διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
  2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31η/5/2016 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
  3. Παρατείνονται μέχρι και την 31η/5/2016 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που λήγουν ή έληξαν από την 23/12/2015 μέχρι τις 31/5/2016. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
  4. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/5/2016 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.