ΝΕΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Ο αρχαιολόγος Γρηγόρης Γρηγορακάκης με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου επιλέχθηκε να είναι ο νέος Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Με χθεσινή απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδίας Κονιόρδου τοποθετήθηκαν οι νέοι προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε όλη την Ελλάδα. Προϊστάμενος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης τοποθετήθηκε ο αρχαιολόγος Γρηγόρης Γρηγορακάκης.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου:
1. Όνομα: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
2. Επώνυμο: ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ
3. Ημερομηνία Γέννησης: 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1974
4. Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ

Τίτλοι σπουδών
1. Βασικοί τίτλοι σπουδών
Τίτλος: ΠΤΥΧΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Εκπ. Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βαθμός πτυχίου: 9 (εννέα) – Άριστα
2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Τίτλος: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (διετούς φοίτησης)
Τίτλος Διπλ. Εργασίας: Η Ανδριαντοποιία των Ατταλιδών.
Εκπ. Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βαθμός τίτλου : Άριστα

3. Ξένες Γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΑ
Τίτλος: CERITFICATE OF PROFICIENCH IN ENGLISH

4. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή : ΑΡΙΣΤΗ [MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint, Access) – MS PROJECT – ARCGIS – SPSS] [Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.], Photoshop – Illustrator.

5. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών (δεύτερα πτυχία ή διπλώματα, αποφοίτηση από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, κ.α.):
Τίτλος: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΙΣΤΑ)
Τίτλος Διπλ. Εργασίας: Πολιτιστική Κληρονομιά και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Εκπ. Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6. Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Παν/μίου με θέμα διατριβής : «Αρχαιολογική Έρευνα και Γεωπληροφορική. Η περιοχή της Κυνουρίας από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού μέχρι την Ύστερη Aρχαιότητα: Συνδυαστική Ανάλυση των μεταμορφώσεων του οικιστικού προτύπου (δομημένο περιβάλλον, δίκτυα, και ιερά) και του γεωπεριβάλλοντος».

Υπηρεσιακή κατάσταση
1. Ημερομηνία διορισμού και ΦΕΚ διορισμού:
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΕΚ 99/
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ 29.10.2001.
Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΠΟ ΣΤΙΣ 2/11/2003, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΠΟ/
ΔΙΟΙΚ/ Α1/ 69546/ 22. 12. 2003 (ΦΕΚ 13/Γ/ 19.1.2004).
2. Κατηγορία / Κλάδος: ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
3. Προϋπηρεσία: (διάρκεια και φορέας στον οποίο έχει διανυθεί)
• ΥΠΕΣ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης) 2001 – 2003,
• ΥπουργείοΠολιτισμού: 2003 έωςσήμερα.
• Ως μόνιμος υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟέχω εργαστεί στις παρακάτω υπηρεσιακές μονάδες:
α) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ: 2003 – 2006). (Γραφείο Γενικού Δ/ντή Αρχαιοτήτων)
β) Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2006)
γ) ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (2006 έως 2014)
δ)Εφορεια Αρχαιοτήτων Αρκαδίας (2014-2017)
ε)Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας (2017 – )
στ) Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας στηνΛΘ΄ ΕΠΚΑ
ζ) Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

Άλλη Διοικητική Δραστηριότητα
α) Αναπληρωτής προϊστάμενος στην Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
β) Αναπληρωτής προϊστάμενος στη ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
δ) Αναπληρωτής προϊστάμενος στη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.
γ) Γραμματέας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, βάσει των ΥΑ/ ΥΠΠΟ/ ΔΙΟΙΚ/ Α4/ 40698/ 2936/ 1.6.2004 και ΥΑ/ ΥΠΠΟ/ ΔΙΟΙΚ/ Α4/ Φ 83/ 28285/ 13. 4. 2005 (2004 – 2006)
δ) Γραμματέας στην Επιστημονική Επιτροπή Επιδαύρου – ΕΣΜΕ (2004 – 2006 – ΥΠΠΟ/ ΔΙΟΙΚ/ Α3/ Φ.70/ 86893/ 9661/ 17.11.2004).
ε) Εκπρόσωπος του ΥΠΠΟ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΧΟΠ της Δ/νσης
ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
(ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/45661/14.6.2006)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
• Γ. Γρηγορακάκης. «Ένας θησαυρός αργυρών πτολεμαϊκών νομισμάτων από την πόλη της Χίου. Στο Το νόμισμα στα νησιά του Αιγαίου: Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία, ιστορία: Πρακτικά συνεδρίου της Ε΄ Επιστημονικής Συνάντησης, Μυτιλήνη, 16-19 Σεπτεμβρίου 2006 (Π. Τσελέκας επιστ. επιμ.): 263-82.
• Γ. Γρηγορακάκης, «ΚΥΝΟΥΡΙΑ». Στο Αρχαιολογία. Πελοπόννησος, (Ανδ. Βλαχόπουλος επιμ.): 286-91
• G. Grigorakakis. “New investigations by the 39th Ephoreia of Prehistoric and Classical antiquities at Helleniko, n. Kynouria. The burial of Late Classical date from the western roadside cemetery”. ΣτοHonouring the Dead in the Peloponnese. Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009.HelenCavanagh, WilliamCavanagh and JamesRoyeds): 183-200.
• Γ. Γρηγορακάκης, «Το δυτικό παρόδιο νεκροταφείο στην Εύα Θυρεάτιδος. Η ταφή των ύστερων κλασικών χρόνων». ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ (2011), τ. 33α.
• Γ. Γρηγορακάκης, λ. “Δαφνών”, “Τάνος”,” Βρασιάτης». Στο Αρκαδίας Οδοί Ύδατος, Τρίπολη 2014: 8-9, 12-3 και 26-7.
• Γ. Γρηγορακάκης, Σ. Φριτζίλας, Νομίσματα από τις νεότερες ανασκαφές στο Παλλάντιο της Αρκαδίας. Στην ΣΤ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΑΡΓΟΣ, 26-29 ΜΑΐΟΥ 2011. ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΑ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙA ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗΣΤΗΜΝΗΜΗΤΟΥ TONY HACKENS (Υπό έκδοση).
• Γ. Γρηγορακάκης, «Το Μουσείο της Τεγέας και οι Αρχαιότητες της Τεγεάτιδος μέσα από τις αρχειακές πηγές». Στο Η ιστορική και Αρχαιολογική Έρευνα στην Πελοπόννησο, όπως προκύπτει από τα αρχεία των ΓΑΚ Νομών Πελοποννήσου και αρχεία άλλων φορέων για την Πελοπόννησο. 4 – 5.10.2013 (Υπό έκδ.).
• Α. Τσάτσαρης, Γ. Γρηγορακάκης κ.α. «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ : Ανάπτυξη Μεθόδων και Προτύπων Χαρτογραφικής Αναπαράστασης Περιοχών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος της Αρκαδίας». Στο 11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους”. Δεκέμβριος 2010.
(http://xeee.web.auth.gr/…/powerpoint…/03/tsatsaris_et_al.pdf)
• Γ. Γρηγορακάκης, “Αρχαίες Πρασιές. Μία πόλη αποκαλύπτεται”. Αρχείο Τσακωνιάς (Υπό έκδ.).
• «Τεγέα. Από το Μύθο στην Ιστορία». Σειρά οδηγών τσέπης, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (υπό έκδ.)
• Lanérès N. &Grigorakakis Gr., “un haltère pour les MaleateiaouSparte à la conquête de sacôteorientale”, REG 128 (2015/2), 647-658.
• Γρηγορακάκης, Γ., Τσάτσαρης, Αν., 2011. Η Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα στη ΝότιαΚυνουρία. ΑρχαιολογικόνΔελτίον : Χρονικά (υπό έκδοση).).
• Γρηγορακάκης, Γ., Τσάτσαρης, Αν., 2012. Η Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα στη ΝότιαΚυνουρία. ΑρχαιολογικόνΔελτίον : Χρονικά (υπό έκδοση).).
• Γρηγορακάκης, Γ., Τσάτσαρης, Αν., 2013. Η Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα στη ΝότιαΚυνουρία. ΑρχαιολογικόνΔελτίον : Χρονικά (υπό έκδοση).
• Παγούνης Β., Τσάτσαρης Αν., Γρηγορακάκης, Γ., 2012, « Η αρχαιολογική έρευνα στην ΠλάκαΛεωνιδίου. Γεωμετρική τεκμηρίωσηανασκαφέντωνμνημείωνμέσωτρισδιάστατηςσάρωσης, Πλεονεκτήματα και Προοπτικές», στο ΔιεθνέςΣυνέδριο για το « Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο», Τρίπολη 7-11 Νοεμβρίου 2012 (υπό έκδοση).�
• Γ. Γρηγορακάκης, “Μεταλλουργική δραστηριότητα στη Νότια Κυνουρία. Tα νέα ευρήματα”, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών – Η Αρχαιολογία στην Πελοπόννησο αρ. 3 (2014), 29-36.
• Τεγεάτις: Ένα Χαρτογραφικό Ταξίδι στη Γη του Μύθου και της Ιστορίας. Στο “Χαρτογραφίες Νου, Ψυχής και Γνώσης”, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Μύρωνα Μυρίδη, Θεσσαλονίκη, 176-89
• Από την σταθερότητα στην αγωνία. Η Κυνουρία στους Ρωμαϊκούς Χρόνους. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νεότερα από την Ελλάδα της Ρωμαϊκής Εποχής Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου 2015 ΕΙΕ, Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας INTERNATIONALCONFERENCEWhat’sNewinRomanGreeceAthens, 8-10 October 2015 NHRF, AuditoriumLeonidasZervas.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. Πενταετής Συστηματική Ανασκαφική Έρευνα στις αρχαίες Πρασιές (Πλάκα Λεωνιδίου) – Α΄ ΦΑΣΗ
Διευθυντής της συστηματικής ανασκαφικής έρευνας στην Πλάκα Λεωνιδίου Η ανασκαφική έρευνα εντοπίζεται στις θέσεις “Ευριάς”, Άγιος Λεωνίδης, και Μάκρος. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει και έρευνα επιφανείας σε θέσεις της ενδοχώρας του Λεωνιδίου. Βασικός πυλώνας στην εκτεταμένη αυτή ερευνητική προσπάθεια είναι και η Γεωπληροφορική. Στο πλαίσιο της ανασκαφικής αυτής έρευνας και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο τεκμηρίωσης, αν. Καθηγητή Γεωπληροφορικής, κ. ΆνδρέαΤσάτσαρη, προχωρήσαμε στη διαμόρφωση της βασικής υποδομής της βάσεως αρχαιοχωρικών δεδομένων “Καλλιστώ”. Η Χωρική ανάλυστη των αρχαιολογικών δεδομένων βρίσκεται στο επίκεντρο της όλης ερευνητικής προσπάθειας.

2. Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας (βραβείο από το Συμβούλιο της Ευρώπης 2016):
• Συγγραφή Τευχών Διεθνούς Διαγωνισμού για το Γ΄ Υποέργο του έργου της Επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας, το οποίο αφορούσε στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στη δημιουργία και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και την εγκατάσταση αυτών στο Μουσείο Τεγέας.
• ProjectManager – Διοίκηση Έργου.
Υπεύθυνος και των τριών υποέργων του έργου της Επανέκθεσης. ΕπίβλεψητουΈργου.
Eπιστημονική επιμέλεια της έκθεσης.
Συγγραφή των κειμένων αναλογικών εποπτικών οπίσθιου φωτισμού του Μουσείου και επιλογή φωτογραφιών και χαρτοσυνθέσεων.
Συγγραφή κειμένων διαδραστικών τραπεζών.
Επιμέλεια κειμένων λεζαντών προθηκών και ιδιοκατασκευών.
Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων ηχητικής περιήγησης.
Επιστημονική ευθύνη – από κοινού με αν. καθηγητή κ. Α. Τσάτσαρη – της διαμόρφωσης χαρτοσυνθέσεων.
Ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού των εφαρμογών.
Συλλογή, κατάταξη, σχολιασμός του συνόλου του αρχειακού υλικού, που περιλαμβάνεται στα εποπτικά μέσα του Μουσείου.
Συνεργασία με τους υπευθύνους της αναδόχου εταιρίας για τη δημιουργία της ιστοσελίδας του Μουσείου: Σχεδιασμός ιστοσελίδας, συγγραφή κειμένων, επιστημονική επιμέλεια.
Επιστημονική επιμέλεια της τρισδιάστατης σάρωσης του ναού της Αθηνάς Αλέας και των πανοραμικών αποτυπώσεων μεμονωμένων ή συνόλων μνημείων στην Τεγεάτιδα.
Στήσιμο εκθεμάτων εντός προθηκών (τελική επιλογή των εκθεμάτων).
Στήσιμο “ελεύθερων εκθεμάτων” (Επιλογή υλικού – τελικές τροποποιήσεις μελέτης). Ανασχεδιασμός τμήματος στην Αίθουσα 4.
Σχεδιασμός – Δημιουργία της υπαίθριας έκθεσης του Μουσείου (αρχιτεκτονική επιμέλεια: Αναστασία Δάλκου).
Συνεργασία με υπεύθυνο φωτισμού και σχεδιαστή για την τελική σύνταξη της μελέτης φωτισμού του Μουσείου και επίβλεψη των τελικών επί τόπου ρυθμίσεων.

3. Ανάπτυξη της βάσης αρχαιοχωρικών δεδομένων “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”
Η ανάπτυξη της βάσης αρχαιοχωρικών δεδομένων στηρίζεται στην τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και συνεργάζεται με τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ.
Η βάση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την αρχαιολογική έρευνα στην Αρκαδία, αφού διευκολύνει την οργάνωση, διαχείριση και τεκμηρίωση κινητών και ακινήτων αρχαίων μνημείων μέσα από έναν καινοτόμο τρόπο επεξεργασίας χωρικών δεδομένων που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά.
Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο δρ. Ανδρέας Τσάτσαρης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας, ενώ στη διεπιστημονική ομάδας εργασίας συμμετέχουν οι κ.κ. Γρηγόρης Γρηγορακάκης, Αρχαιολόγος της ΛΘ’ ΕΠΚΑ (Συγκέντρωση αρχαιοχωρικών δεδομένων, κατάταξη, ομαδοποίηση, συμμετοχή στο Σχεδιασμό της Βάσης), και Δημήτρης Σκουλουφιανάκης, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

4. Πρόγραμμα κηρύξεων αρχαιολογικών χώρων και μεμονωμένων μνημείων Κυνουρίας.
Έρευνα Επιφανείας – Αρχαιολογική Τεκμηρίωση – τοπογράφηση με χρήση GPS – Γεωαναφορά σημείων – δημιουργία χαρτοσυνθέσεων για τους εξής αρχαιολογικούς χώρους και μεμονωμένα μνημεία:
• Έπαυλη Ηρώδου του Αττικού στην Εύα – Λουκού Κυνουρίας
• Ρωμαϊκό λατομείο επιφανειακής εξόρυξης πωρολίθου στη θέση “Κουφογή” της Βόρειας Κυνουρίας
• Νησί ΠαραλίουΆστρους – ΤείχοςΑιγινητών
• Αρχαία Εύα στο “Ελληνικό – Τειχιό” Βόρειας Κυνουρίας
• Αρχαίο φυλακείο στη θέση “Χάραδρος”
• Αρχαίο φυλακείο στη θέση “Σπαθοκομμένο”
• Αρχαία ακρόπολη στη θέση “Νησί” Αγίου Ανδρέα
• Χερρονήσι (θέση προϊστορικών – αρχαϊκών χρόνων)
• ΑρχαίεςΠρασιέςστηνΠλάκα Λεωνιδίου
• Αρχαία Πολίχνη (Πούλιθρα)
• Μυκηναϊκό νεκροταφείο στο Παλαιοχώρι Νότιας Κυνουρίας
• ΙερόΑρτέμιδοςΚνακεάτιδος

5. Ανασκαφική δραστηριότητα στην Επαρχία Κυνουρίας και το Δήμο Κορυθίου
• Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Κουφογή» (Αρχαίο λατομείο ύστερων ρωμαϊκών χρόνων)
• Σωστική ανασκαφή στη θέση «Άστρα» (Λουτρικό συγκρότημα της Ύστερης Αρχαιότητας)
• Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Πλάκα» ή «Πλακάκια» στο Ελληνικό (νεκροταφείο των Ύστερων Κλασικών – πρώιμων Ελληνιστικών Χρόνων).
• Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Πλάκα», (οικισμός της ύστερης αρχαιότητας)
• Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Νησί» Αγίου Ανδρέα (Τείχος κλασικών χρόνων και οικιστικά κατάλοιπα της ύστερης αρχαιότητας)
• Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Άρνακας» στη ΣοχάΒασκίνας Λεωνιδίου (Νεκροταφείο Μυκηναϊκών Χρόνων).
• Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Γράλλος» στα Αγιωργίτικα (εγκατάσταση Κλασικών Χρόνων).

6. “Πόλεις Κυνουρίας. Πολιτιστική διαδρομή στην Ανατολική Αρκαδία”
Εκπόνηση μελέτης η οποία περιλαμβάνει : Θεματικές πολιτιστικές διαδρομές στην Παράλια Κυνουρία, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών Γεωγραφικής Ανάλυσης (ΣΓΠ). Ανάδειξη των πόλεων – λιμένων. Σύνδεση ιερών και πόλεων.
Δημιουργία ιστοσελίδας. Εφαρμογή της αρχής της “συμπληρωματικότητας”. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η μελέτη έτυχε της ομόφωνης θετικής αποδοχής του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

Καλωσορίζουμε τον κ. Γρηγορακάκη και του ευχόμαστε δύναμη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.