ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΝΑΥΛΩΣΗ Ι/Φ-Α/Ψ ΣΚΑΦΟΥΣ ΞΕΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Το βρετανικό ιστιοφόρο σκάφος αναψυχής ”GIULIA G”, ελλιμενισμένο στην περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου Ιθάκης, διαπιστώθηκε ότι εκτελούσε παράνομη ναύλωση ύψους οχτώ χιλιάδων ευρώ (€8.000), κατά παράβαση του Νόμου 4256/14.
Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια ελέγχου των εγγράφων του εν λόγω σκάφους από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των επιβατών και της πλοιοκτήτριας εταιρείας, είχε συναφθεί σύμβαση ολικής ναύλωσης (έναντι του χρηματικού ποσού των 8.000 €), με λιμένα επιβίβασης και οριστικής αποβίβασης την Κέρκυρα και με περίοδο ναύλωσης από 30/07/2017 έως 06/08/2017, χωρίς να υφίσταται η απαιτούμενη νόμιμη άδεια.

Το Λιμεναρχείο Ιθάκης κίνησε τη διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.