ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Η εφορευτική επιτροπή που εξελέγη από τη γενική συνέλευση του Σ.Ι.Ν. στις 14/ 7/2016 ανακοινώνει τα εξής σχετικά με το πρόγραμμα διεξαγωγής των εκλογών προς ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου του Σ.Ι.Ν.

  1. Χώρος υποβολής υποψηφιοτήτων και διεξαγωγής των εκλογών: Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Ιθάκης (πρώην επαρχείο)
  2. Υποβολή υποψηφιοτήτων : Περίοδος 15 ημερών από την Πέμπτη 21/7/2016 έως και την Πέμπτη 4/8/2016

Κατά τις ώρες: Τρίτη, Πέμπτη 10.30 π.μ. – 11.30 π.μ. & Δευτέρα, Παρασκευή 6 μ.μ. -7 μ.μ.

  1. Διεξαγωγή εκλογών: Περίοδος 15 ημερών από Τρίτη 9/8/2016 έως και Πέμπτη 25/8/2016

Τρίτη & Πέμπτη 10.30 π.μ. – 10.30 π.μ.  Δευτέρα & Παρασκευή 6 μ.μ.- 7 μ.μ.

  1. Διευκρινήσεις: Εάν κάποιο μέλος του Σ.Ι.Ν. ταξιδεύει ή αδυνατεί ο ίδιος προσωπικά να υποβάλλει υποψηφιότητα ή και να ψηφίσει το μέλος αυτό δύναται να υποβάλλει υποψηφιότητα ή και να ψηφίσει με έγγραφη δήλωση του προς την εφορευτική επιτροπή με την ένδειξη: «Προς την εφορευτική επιτροπή του Σ.Ι.Ν. ΙΘΑΚΗ» υπ’ όψη Κου Θεόδωρου Τριτσαρόλη Βαθύ – Ιθάκης , στέλνοντας :Ιδιόχειρη ενυπόγραφη επιστολή ταχυδρομικώς ή με FAX στον αριθμό +3026740 33704 ή e-mail στην διεύθυνση: 9 den-nos@otenet.gr

Πληροφορίες:

6972142374 Τριτσαρόλης Θεόδωρος

6981105924 Δενδρινός Νίκος