ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ»

Προθεσμία Αιτήσεων:

Από Τετάρτη 15.07.2015 έως Τετάρτη  05.08.2015

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων :

Α.  ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών TAXIS

Β. μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Για την Ιθάκη:

  1. Δήμος Ιθάκης – Νεκτάριος Γρίβας – 2674032370
  2. Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης – Αναστασία Βλησμά – 2674032903

Για την συμπλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση :

  1. ΑΦΜ
  2. ΑΜΚΑ
  3. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  4. Ε1 ΚΑΙ Ε9 του 2015 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014)
  5. ΚΩΔΙΚΟ TAXIS

των δυνητικά ωφελουμένων καθώς και των εξαρτώμενων μελών.

http://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2015/07/7715777157ΛΕ-Ι16.pdf