ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας-Ιθάκης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές για τα κάτωθι έργα στην Ιθάκη.

Α. Επισκευή οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στη θέση Πεταλάτα.

Β. Επισκευή- αποκατάσταση χώρου πρόσδεσης επιβατικών πλοίων Βαθέως.

Γ. Βαφή κολονών Βαθέως

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατατεθούν την προσφορά τους έως και 13-11-15 στα γραφεία μας στο Αργοστόλι, μαζί με το ανάλογο πτυχίο ή βεβαίωσης εγγραφής τους στο Μητρώο Περιφερειακών ενοτήτων Κεφ/νίας-Ιθάκης ότι μπορούν να αναλάβουν τέτοιου είδους εργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες για να λάβετε γνώση των τεχνικών εκθέσεων των έργων κλπ. μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 26710-28241 ή με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιθάκης στο τηλέφωνο 2674-33622.