ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, θα πραγματοποιηθεί η 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Ιθάκης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εισήγηση: Δήμαρχος)
2. Α. Περί συμμετοχής του Δήμου Ιθάκης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.
Β. Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» (Εισήγηση: Δήμαρχος)
3. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιοχή της ΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΘΑΚΗΣ προκειμένου να λειτουργήσει καντίνα με βραχυχρόνια άδεια. (Εισήγηση: Γραφείο Αδειών Κατ/των)
4. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον ιδιωτικό χώρο του κ. Ρούσου στην περιοχή ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ προκειμένου να λειτουργήσει καντίνα με βραχυχρόνια άδεια. (Εισήγηση: Γραφείο Αδειών Κατ/των)
5. Αποδοχή της παραίτησης του αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου <Ο ΕΛΠΙΝΩΡ> κ. Χρίστου Γρίβα και ορισμός νέου Αντιπροέδρου και μελών. (Εισήγ : Δήμαρχος)
6. Έγκριση της αρ. 94/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)
7. Έγκριση της αρ. 40/2017 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης περί τροποποίησης προϋπολογισμού της. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΚΕΙ)
8. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)
9. Ανάθεση της εργασίας εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ Κεφαλληνίας για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)
10. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)
11. Αιτήσεις επέκτασης δικτύου φωτισμού (ΦΟΠ) – έγκριση εξόφλησης. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία)
12. Λήψη Κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση ειδικής σήμανσης σε μονόδρομο (άνοδο) στην Τοπική Κοινότητα Περαχωρίου Ιθάκης για την κάθοδο των Πυροσβεστικών οχημάτων. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.