ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Καλείστε την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αίτημα κ. Ευστάθιου Πατσαλιά για άμεση απεμπλοκή της Ιθάκης από τον έλεγχο των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. (Εισήγηση: Οι αιτούντες)

2. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2018. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

3. Ονοματοδοσία Δημοτικού Σταδίου Βόρειας Ιθάκης. (Εισήγηση : Δήμαρχος)

4. Πραγματοποίηση του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικρών Νησιών που θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

5. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων του Δήμου για την έκδοση και την προσυπογραφή επιταγών για εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων καθώς και την διαχείριση όλων των λογαριασμών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του άρθρου 151 παρ. 1 του Ν.4412/16, για το έργο «Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως και στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού Ιθάκης, Δήμου Ιθάκης» (Εισήγηση: Δήμαρχος)

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του άρθρου 151 παρ. 1 του Ν.4412/16, για το έργο «Συντήρηση- Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Ιθάκης» (Εισήγηση: Δήμαρχος)

8. Έγκριση της αρ. 44/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

9. Έγκριση της αρ. 47/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

10.Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ » (Εισήγηση: Επιτροπή Διαγωνισμού)

11.Έγκριση του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου ΕΛΠΙΝΩΡ οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΠΗΝΩΡΑ)

12.Έγκριση της αρ. 7/2019 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΛΠΙΝΩΡ» περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2018.(Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΠΗΝΩΡΑ)

13.Έγκριση της αρ. 13/2019 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΛΠΙΝΩΡ» περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2019. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΠΗΝΩΡΑ)

14.Έγκριση της αρ. 12/2019 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΛΠΙΝΩΡ» περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2019. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΠΗΝΩΡΑ)

15.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

16.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση Αγροτικού Οδικού Δικτύου Ιθάκης» (τακτοποιητικός) (Εισήγηση : Δήμαρχος)

17.Έγκριση μελέτης και τον καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΜΙΝΙΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΜΑΓΚΑ» (Εισήγηση : Δήμαρχος)

18. Αίτημα κ. Όμηρου Οδ. Κωστόπουλου για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης γύρω από το Σχολικό Συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου. (Εισήγηση : Οδ. Κωστόπουλος)

19.Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2017.

20.Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2017.

21.Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2018.

22.Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παιδείας για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.