ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης – ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Καλείστε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μμ, να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ