ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

 Καλείστε την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Παράταση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας για τους Δήμους. (Εισήγ: Δήμαρχος)

2. Ελλείψεις καθηγητών στα σχολεία. (Εισήγ: Δήμαρχος)

3. Ορισμός αιρετών μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ: Γραφείο Ανάπτυξης & Προγραμματισμού)

4. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. στους τομείς της κοινωνικής προστασίας – αλληλεγγύης και παιδείας με την επωνυμία <ΕΛΠΗΝΩΡ> (Εισήγ: Γραφείο Ανάπτυξης & Προγραμματισμού)

5. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιθάκης <Ο ΦΗΜΙΟΣ> (Εισήγ : Γραφείο Ανάπτυξης & Προγραμματισμού)

6. Σύσταση και οργάνωση Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Ιθάκης και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της. (Εισήγ : Πρόεδρος ΔΣ)

7. Σύσταση και οργάνωση Επιτροπής Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιθάκης και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της. (Εισήγ : Πρόεδρος ΔΣ)

8. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων. (Εισήγ: Διοικητικές Υπηρεσίες)

9. Συγκρότηση επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ : Γραφείο Ανάπτυξης & Προγραμματισμού)

10. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια οριοθέτησης παραχωρούμενων τμημάτων κοινόχρηστων χώρων και την εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων. (Εισήγ: Γραφείο Ανάπτυξης & Προγραμματισμού)

11. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής αυτοκίνητων για το υπόλοιπο διάστημα του έτους 2019. (Εισήγ: Υπηρεσία Καθαριότητας)

12. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το υπόλοιπο διάστημα του έτους 2019. (Εισήγ: Οικονομική Υπηρεσία)

13. Συγκρότηση των επιτροπών, για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών, για το έτος 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. (Εισήγ : Γραφείο Ανάπτυξης & Προγραμματισμού)

14. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ: Γραφείο Ανάπτυξης & Προγραμματισμού)

15. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου για την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας <Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδ/σης Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε.> (Εισήγ: Δήμαρχος)

16. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ιθάκης. (Εισήγ : Δήμαρχος)

17. Συγκρότηση επιτροπής διοίκησης – διαχείρισης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. (Εισήγ: Δήμαρχος)

18. Συγκρότηση Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ: Δήμαρχος)

19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Εισήγ : Δήμαρχος)

20. Διακοπή της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ιθάκης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για την λειτουργία Γραφείου ανταποκριτή στην Ιθάκη. (Εισήγ : Δήμαρχος)

21. Έγκριση της αρ. 40/2019 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης <Ο ΦΗΜΙΟΣ> : «Τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΔΚΕΙ Ιθάκης για το 2019» (Εισήγ : Πρόεδρος ΔΣ του ΝΠΔΔ)

22. Έγκριση της αρ. 17/2019 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΕΛΠΙΝΩΡ» για την 2η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2019» (Εισήγ : Πρόεδρος ΔΣ του ΝΠΔΔ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.