ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του ΚΑΠΗ θα πραγματοποιηθεί η 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της αρ. 09/2016 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης, περί έγκρισης πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού της για το 2016. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΚΕΙ)
 2. Αίτημα του Αλεξάνδρου Μωραίτη του Γεωργίου. (Εισηγ: Σ. Κανδηλιώτης – Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου)
 3. Πρόταση ανάπτυξης χώρου στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκίνητων 52 θέσεων στη θέση Μητρόπολη (πρώην παραπήγματα). (Εισηγ: Ε. Πατσαλιάς, Ε.Τσιγώνια, Ι.Δενδρινός)
 4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Ιθάκης. (Εισηγ: Γραφείο Προμηθειών)
 5. Έγκριση της αρ. 26/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισηγ: Οικον. Επιτροπή)
 6. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ανά μήνα, για τον δικαιούχο Αντιδήμαρχο Ιθάκης. (Εισηγ: Οικον. Υπηρεσία)
 7. Τροποποίηση της αρ. 4/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση των επιτροπών του Δήμου Ιθάκης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Εισηγ: Γραφείο Προμηθειών)
 8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης των εργασιών καθαρισμού γραφείων με συνεργείο. (Εισηγ: Γραφείο Προγραμματισμού)
 9. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα λειτουργίας συσσιτίων για άπορους δημότες στο Δήμο μας. (Εισηγ: Γραφείο Προγραμματισμού)
 10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας « Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφ/νίας και Ιθάκης <Απόπλους> » (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ)
 11. Έγκριση προγράμματος Πολιτιστικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης για το έτος 2016. (Εισήγ: Π. Δόριζας)
 12. Έγκριση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων στα πλαίσια της Εκδήλωσης Θιακό Καρναβαλι έτους 206 και διάθεση σχετικών πιστώσεων. (Εισήγ: Π.Δόριζας)