ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Καλείστε την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
1. Επικαιροποίηση της αρ. 77/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Αποδοχή της απ΄ευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ιθάκης. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ)
2. Αίτηση ΝΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου για όλο το 24ωρο, επαγγελματικού αυτοκινήτου στο πεζόδρομο που διατηρεί το κατάστημά του στη Κεντρική Πλατεία Βαθέως Ιθάκης. (Εισήγηση: Επιτροπή Κοινοχρήστων χώρων Δ. Ιθάκης)
3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για έτος 2018. (Εισήγηση: Γραφείο Αδειών Καταστημάτων)
4. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)
5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)
6. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας του Υφυπουργού Ναυτιλίας στην Ιθάκη και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη αυτών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)
7. Έγκριση της αρ. 43/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)
8. Διαγραφές οφειλών σχετικά με το δημοτικό φόρο 0,5%. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)
9. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Βορείου Ιθάκης. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία)
10. Ανάθεση έργων, μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)
11. Έγκριση της αρ. 41/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης: Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΔΚΕΙ 2018. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.