ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Την 19η Απριλίου 2017 και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :`
1. Εισηγητική έκθεση για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν το έργο «Κατασκευή Γηπέδου Σταυρού» (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)
2. Εισηγητική έκθεση για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ιθάκης» (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)
3. Ανάκληση της αρ. 35/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας < περί διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας - δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού - σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία περί μισθώσεως ακινήτων από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α,για την μίσθωση ακινήτου-κτιρίου μετά του οικοπέδου του –επί μία δωδεκαετία, προκειμένου να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει εντός αυτού ξενώνας φιλοξενίας ηλικιωμένων-μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. > (Εισήγηση: Δήμαρχος)
4. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)
5. Έγκριση των αρ. 57/2017 και 69/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)
6. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)
7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)
8. 1) Περί συμμετοχής του Δήμου Ιθάκης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.
2) Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» (Εισήγηση: Πρόεδρος)
9. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Διονυσίου Κ. Γρίβα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης» (Εισήγηση: Πρόεδρος)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.