ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Ο Δήμος Ιθάκης προκηρύσσει την Πρόσληψη δυο [2] υπάλληλων, ειδικότητας ΥΕ εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δυο

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Καλείστε την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 1η τακτική συνεδρίαση του

Read more