ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

Μετά την από 25-7-2017 επιστολή μας σχετικά με τη λειτουργία του ταχυδρομικού καταστήματος των ΕΛΤΑ Ιθάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος των

Read more