ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘ. ΚΟΛΥΒΑΣ (1872-1971): ΕΝΑΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ (01.06.1951 έως 22.01.1955 & 14.09.1956 έως 17.09.1969) Ο Ιατρός Νικόλαος Κολυβάς γεννήθηκε στη Λεύκη το Μάρτιο του 1872

Read more