ΙΘΑΚΗ & ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τουλάχιστον είκοσι τρεις φάκελοι υδατοδρομίων έχουν υποβληθεί στην ΥΠΑ προς εξέταση και αξιολόγηση. Ωστόσο, σε τρεις μόλις περιπτώσεις προχώρησε η

Read more