ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Όλοι γνωρίζομεν το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου που βρίσκεται εις την είσοδον του λιμένος προς τ’ αριστερά, και το οποίον υπήρξε και αυτό θύμα του σεισμού του 1953 αναστηλωθέν μερίμνη και δαπάνης του εξαίρετου πατριώτου και μεγάλου της Ιθάκης ευεργέτου του κ. Αναστασίου Θ. Καλλινίκου.
Περί της χρονολογίας που εκτίσθη το εκκλησάκι αυτό δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίαι. Από το κατωτέρω όμως δημοσιευμένον ιστορικόν έγγραφον του εν έτει 1790 Αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας Ζακύνθου και Ιθάκης Ιωαννικίοιυ καταφαίνεται η κατά το έτος αυτό αναληφθείσα προσπάθεια προς επισκευήν αυτού υπό του Ιθακησίου Ιερομονάχου Κωνσταντίνου Καραβία.
Το έγγραφον του Αρχιεπισκόπου ευγενώς παραχωρηθέν από τον κ. Ευστράτιον Φ. Κομνηνόν δικηγόρον και πρώην βουλευτήν Ιθάκης και από την πλουσίαν συλλογήν αυτού, έχει ως εξής:
«Ημείς Ιωαννίκιος ο Κεφαλληνίας Ζακύνθου και Ιθάκης Αρχιεπίσκοπος.Τοις απανταχού διατελούσιν ευσεβέσι χριστιανοίς γνωστόν έστω οτι το παρόν επιφέρων ημέτερον γράμμα ευλεβέστατος εν ιερομονάχοις Κωνσταντίνος ο Καραβίας εκ της Νήσου Ιθάκης ημετέρας επαρχίας ορμώμενος, Θείω κινούμενος ζήλω ανεκαίνισε το πεπαλαιωμένον εξωκκλήσιον τιμώμενον επ’ ονόματι του αγίου ενδόξου αποστόλου Ανδρέου του πρωτοκλήτου κείμενον εις την είσοδον του λιμένος της ρηθείσης Νήσου, πάνυ αναγκαιότατον τοις πλέουσιν και οδοιπόροις, μην έχοντας όμως τα προς την χρείαν ίνα εις τέλος φέρη τον αξιεπαίνετον αυτού σκοπόν, έγνω πρέπον του προσδραμείν εις τα των χριστιανών φιλελεήμονα σπλάχνα ελέους ένεκα και βοηθείας. Τούτον ουν δεξάμενοι και ως προαιρείται, όπως δια της Θεαρέστου υμών ελεημοσύνης αυτός μεν δυνηθή τελειώσαι ό ήρξατο αγαθόν, υμείς δε έχοντες ακατάπαυστον το μνημόσυνον, λήψεσθε και πλουσίους τας αντιδόσεις παρά Θεού, ου η χάρις εις το άπειρον έλεος είη μετά πάντων ημών και υμών Αμήν».

Εδώθη: ΚΗ Μαΐου 1790 Ε.Π.
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ Ο ΚΕΦΑΛ. ΖΑΚΥΝΘ.ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΧ/ΟΣ

Πηγή: «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ», Έκδοση Μορφωτικού Κέντρου Ιθάκης 1959
Φωτογραφία: Ο Άγιος Ανδρέας το 1902, του Jean Binot παρμένη από το πλοίο Niger. (Αρχείο Θεόφιλος Τζίκας)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.