ΞΑΝΑΞΕΚΙΝΑΝΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΙΣΩ ΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης ενέκρινε την υλοποίηση  του έργου «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης».Παράλληλα ενέκρινε  τη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν. Περιφερειακές ενότητες Κεφ/νίας-Ιθάκης και Δ.Λ.Τ. Κεφ/νίας- Ιθάκης για το έργο, που αφορά στην κατασκευή (επέκταση & εκσυγχρονισμό) του λιμένα Πισαετού στην Ιθάκη. Περιλαμβάνει τα απαραίτητα λιμενικά έργα για την πρόσδεση των πλοίων, τις η/μ εγκαταστάσεις του λιμένα, τις κτιριακές υποδομές για την εξυπηρέτηση των επιβατών, καθώς επίσης και την οδική πρόσβαση.

Το έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Ιθάκη, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή είναι ανεπαρκείς και ανασφαλείς οι λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν την μοναδική πύλη εισόδου-εξόδου του νησιού προς και από την Κεφαλονιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Έτσι, είναι άμεση η ωφέλεια του πληθυσμού του νησιού, του εποχιακού πληθυσμού ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά την τουριστική περίοδο και αναβαθμίζεται τέλος το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.400.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.