1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014- 2020

Πραγματοποιείται την προσεχή Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 στην Κέρκυρα η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. Η συνεδρίαση αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 αφού στην Ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με τη έγκριση των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκίνησή του. Υπενθυμίζεται ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης μετέχουν: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ως Πρόεδρος, εκπρόσωποι των Αρχών διαχείρισης και συντονισμού, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών τομεακών Επιχ. Προγραμμάτων και Επιτελικών δομών Υπουργείων, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, των Δήμων κάθε Περ. Ενότητας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων (ΕΣΑμεΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Δίκτυο Έξυπνης Εξειδίκευσης, Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, Ομοσπονδία ΚΟΙΣΠΕ, Ομοσπονδία ΜΚΟ, Δίκτυο Μικρών Νησιών).  Επίσης μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Οικονομίας, της Ευρ. Επιτροπής., της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Αναπτ. Προγραμματισμού της ΠΙΝ, κ.α.

H 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014- 2020

Προσέλευση                                                10.30 –11.00

Α.   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ                  11.00 – 11.30

1.1.    Διαπίστωση απαρτίας – Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

1.2.    Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επ. Παρακολούθησης

Εισηγητής:  Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης

1.3.      Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης

Β.   ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020

 1. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020 11.30-12.00

Βασικά στοιχεία.

Εισηγητής:  Οικονόμου Πέτρος, Προϊστάμενος  ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

 1. Εξειδίκευση του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 12.00-12.15

Εισηγητής:  Φελούκας Γιώργος, Μονάδα. Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

 1. Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής πράξεων 12.15-12.30

Εισηγητής:  Λινάρδου Βανέσσα,  Μονάδα. Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

 1. Στρατηγική για την Πληροφόρηση & Επικοινωνία του ΠΕΠ Ι.Ν. 12.30-12.45

Εισηγητής:  Ρούσσου Λίνα,  Μονάδα. Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

 1. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 12.45-13.00

Εισηγητής:  Σπίγγος Θανάσης, Προϊστάμενος Μον. Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

 1. Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 13.00-13.15

Εισηγητής :   Σπίγγος Θανάσης, Προϊστάμενος Μον. Α- ΕΥΔ Ιονίων Νήσων

Γ.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ               13.15- 14.15

Διάλειμμα                                                                  14.15-15.00

Δ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 2014-2020

 1. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 15.00-15.15

Εισηγητής:  Στέλεχος Ε.Υ. Θεσμικής Υποστήριξης

 1. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων 15.15-15.30

Εισηγητής: Πραγιάτη Μαίρη, Στέλεχος ΕΥΣΣΑ

 1. Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 15.30-15.45

Εισηγητής:  Πραγιάτη Μαίρη, Στέλεχος ΕΥΣΣΑ

 1. Πλάνο αξιολόγησης- Ενημέρωση για το περιεχόμενο            15.45-16.00

Εισηγητής: Πραγιάτη Μαίρη, Στέλεχος ΕΥΣΣΑ

 1. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη – Εγκύκλιος                        16.00- 16.15

Εισηγητής:  Πραγιάτη Μαίρη, Στέλεχος ΕΥΣΣΑ

 1. Βασικές αρχές ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 16.15-16.30

Εισηγητής:  Στάθη Κατερίνα-  ΕΥ ΟΠΣ :

 1. Άλλα θέματα

16.30- 16.45

Ε.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ                                                  16.45- 17.30

ΣΤ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ                                          17.30-18.00

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Περιφερειάρχης Ιόνιων Νησιών