Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ώρα του απολογισμού είναι πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα τόσο γι αυτόν που απολογείται όσο και για αυτούς που θα ακούσουν και θα μπορέσουν να κρίνουν.

Ο πραγματικός και ειλικρινής απολογισμός μπορεί να αποτελέσει μια νέα αφετηρία προς το μέλλον.

Ειδικότερα ο απολογισμός ενός συλλογικού οργάνου και εν προκειμένω της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , με την πληροφόρηση που αποδίδει, με την συμμετοχή και τον προβληματισμό που προκαλεί, αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο που συνδέει τον θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και την συλλογικότητα.

Ελπίζουμε ο παρών απολογισμός του 2015 –που για λόγους πρακτικούς εκτείνεται και στους τέσσερις τελευταίους μήνες του 2014- να συμβάλλει ουσιαστικά στον προβληματισμό , τον αναστοχασμό και την ενεργοποίηση των πολιτών και πολιτισσών των Ιονίων Νήσων, απέναντι στις προκλήσεις και τα προβλήματα που η έξαρση του αχαλίνωτου νεοφιλελευθερισμού και η ιστορική αποτυχία του καπιταλισμού συσσωρεύουν τοπικά και διεθνώς.

ΛΟΓΙΑ και ΕΡΓΑ (Ι)

Στην διάρκεια της 1ης Λαϊκής Συνέλευσης που πραγματοποίησε η παράταξη μας η ΑΝ.Α.Σ.Α, την 3η/12/2014 στην Κέρκυρα, τέθηκαν επτά άξονες/στόχοι. Από αυτούς οι τρεις είχαν χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης μέχρι το τέλος του 2015.

Τα ΛΟΓΙΑ

Οι άξονες αυτοί είναι:

Άξονας 1ος: ολοκληρωμένη διοικητική αναδιάρθρωση με τεχνολογική αναβάθμιση.

Στόχος η αντιστοίχιση διοικητικής δομής και επιπέδου παροχής υπηρεσιών με τις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών.

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης ,τέλος του 2015.

Άξονας 2ος: αναπτυξιακός σχεδιασμός.

Εκπόνηση 5ετούς στρατηγικού σχεδίου, ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού, αναθεώρηση περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων.

Καθοριστικός ο ρόλος της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και αναντικατάστατος ο ρόλος των Λαϊκών Συνελεύσεων στην διαδικασία του σχεδιασμού.

Άξονας 6ος : εκπόνηση ειδικού προγράμματος πολιτικής προστασίας με έμφαση στην αντισεισμική προστασία («αντισεισμικό ισοδύναμο»).

Εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της διπλής νησιωτικότητας των μικρών νησιών της Περιφέρειας και της σεισμοπαθούς περιοχής της Παλικής Κεφαλονιάς.

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης μέχρι τέλος Αυγούστου 2015.

 Τα ΕΡΓΑ

Α/ Εργασιακές σχέσεις, λειτουργία δομής

Η διαρροή ανθρώπινου δυναμικού , όπως είχε ήδη εντοπισθεί και στην έκθεση που συνόδευσε την 1η Λαϊκή Συνέλευση της ΑΝ.Α.Σ.Α που πραγματοποιήθηκε την 3η Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα, συνεχίστηκε δυστυχώς και το 2015, σαν αποτέλεσμα γενικότερων ανακατατάξεων στον δημοσιοϋπαλληλικό χώρο, οφειλομένων στις αντεργατικές μνημονιακές πολιτικές, αλλά και σαν αποτέλεσμα θέσπισης και λειτουργίας αντιαυτοδιοικητικών διατάξεων που επιτρέπουν την αποχώρηση υπαλλήλων χωρίς καν να ζητηθεί η γνώμη της Περιφέρειας!

Από τους 467 υπαλλήλους της ΠΙΝ την 01/01/2011 υπηρετούν σήμερα 364!

Το 2015 υλοποιήθηκε μια πρώτη αναθεώρηση του Οργανισμού Λειτουργίας της ΠΙΝ, η οποία εστίασε στο «άνοιγμα» των ειδικοτήτων ώστε να καλυφθούν σε πρώτη φάση τα μεγάλα κενά που δημιούργησε η έλλειψη προσωπικού.

Η αναθεώρηση αυτή συνοδεύτηκε και από ανακατανομή των θέσεων των γενικών διευθυντών στην κατεύθυνση της βελτίωσης της αποδοτικότητας της υπηρεσίας.

Στην τρέχουσα περίοδο, με βάση τον προγραμματισμό που ήδη υπάρχει, θα προχωρήσει μια δεύτερη, δομική αυτή την φορά, αναθεώρηση του Οργανισμού της ΠΙΝ με σκοπό την πλήρη ταύτιση του με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αρμοδιότητες αλλά και με δεδομένο το ελλιπές προσωπικό.

Έχει επίσης ξεκινήσει και θα υλοποιηθεί στην τρέχουσα περίοδο η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη για την μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση των επιπέδων ανάληψης ευθύνης.

Προχώρησε αλλά όχι σε ικανοποιητικό βαθμό η θεσμοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής, στόχος που αποτελεί ζητούμενο και για την τρέχουσα περίοδο.

Το ίδιο ισχύει και για την ανάγκη τυποποίησης των εγγράφων.

Τέθηκε σε λειτουργία με επιτυχία το ηλεκτρονικό σύστημα λήψης και ελέγχου των αδειών του προσωπικού, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Δ/νση διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΠΙΝ.

Προκειμένου να αποδειχθεί και ωφέλιμο απαιτείται η προσήλωση των υπευθύνων χορήγησης αδειών στην ημερήσια χρήση του συστήματος.

Προωθήθηκε εν μέρει, στην ΠΕ Κέρκυρας και στην ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των αναρρωτικών αδειών και θα ολοκληρωθεί στην τρέχουσα περίοδο και στις ΠΕ Λευκάδας και Ζακύνθου.

Στα πλαίσια της καλύτερης λειτουργίας των υπηρεσιών, του εντοπισμού των προβλημάτων και του ελέγχου της υλοποίησης των καθηκόντων έχουν καθιερωθεί δυο πράξεις.

Η τακτική συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη με τους γενικούς δ/ντες και η συνέλευση σε ολομέλεια κάθε δ/νσης, πράξεις που κρίνονται χρήσιμες και θα συνεχιστούν και την τρέχουσα περίοδο.

Β/ Θεσμικές εξελίξεις

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε, μετά από 12 χρόνια, τη νέα πρόταση της ΠΙΝ για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό και τις Χρήσεις Γης, σαν ένα απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη και την αειφορία.

Το πενταετές Στρατηγικό Σχέδιο της ΠΙΝ μόλις ολοκλήρωσε την δημόσια διαβούλευση για να ακολουθήσει η συζήτηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και η έγκριση του από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων είναι σε τελική φάση και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του επεκτάθηκε μέχρι τον Μάρτιο 2016, κυρίως λόγω της έγκρισης νέου πλαισίου Εθνικού Σχεδιασμού.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξελέγη ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, ο οποίος εγκαταστάθηκε την 8η Ιουνίου 2015. Έκτοτε έχει ασχοληθεί με υποθέσεις πολιτών που προσέφυγαν στις υπηρεσίες του, αλλά απαιτείται λήψη μέτρων για να καταστεί ευρύτερα γνωστή η λειτουργία του θεσμού, ιδιαίτερα στις, εκτός της έδρας, Περιφερειακές Ενότητες.

Επίσης για πρώτη φορά συγκροτήθηκε και λειτούργησε με προγραμματισμό και περιεχόμενο, πραγματοποιώντας και την 1η της εκδήλωση στην Κέρκυρα, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (είχε συγκροτηθεί και την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο 2011-2014 αλλά δεν συνεδρίασε ποτέ!) .

Η λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) έγινε κανόνας και όχι εξαίρεση. Η ΠΕΔ συνεδρίασε και ασχολήθηκε με όλα τα σημαντικά θέματα της περιόδου, για τα οποία ήταν απαραίτητη η καταγραφή της κοινωνικής και λαϊκής γνώμης.

Συγκεκριμένα η ΠΕΔ συνεδρίασε για :

– τη διαμόρφωση της πολιτικής για την φτώχεια και τους roma

– τη διαμόρφωση της πολιτικής για την έξυπνη εξειδίκευση

– τη νέα πολιτική εν όψει της αναθεώρησης του Χωροταξικού Σχεδιασμού της ΠΙΝ

Συγκροτήθηκε σε σώμα και αποκατέστησε την λειτουργία του το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών «Εύδοξος», το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ανήκει στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, με δυνατότητες έρευνας και εκπαίδευσης. Το ΚΙΕ Εύδοξος παρέμενε σε αδράνεια τα τελευταία έξη και πλέον έτη.

Η Οικονομική Επιτροπή λειτούργησε τακτικά και αποδοτικά με εβδομαδιαία συνεδρίαση. Κατά την διάρκεια του 2015 έγιναν 49 συνεδριάσεις και λήφθησαν 998 αποφάσεις. Για την ακόμη πιο αποδοτική λειτουργία της, απαιτείται – εκ μέρους των υπηρεσιών – καλύτερη και έγκαιρη προετοιμασία των θεμάτων από τους εισηγητές.

Η Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών πραγματοποίησε 16 συνεδριάσεις μέσα στο 2015 , υποβλήθηκαν και συζητήθηκαν 103 εισηγήσεις για συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών φορέων της ΠΙΝ.

Από αυτές έγιναν αποδεκτές:

– 41 εισηγήσεις για την ΠΕ Κέρκυρας δαπάνης 63.131 ευρώ,

– 10 εισηγήσεις για την ΠΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης δαπάνης 25.395 ευρώ,

– 4 εισηγήσεις για την ΠΕ Λευκάδας δαπάνης 5500 ευρώ και

– 16 εισηγήσεις για την ΠΕ Ζακύνθου δαπάνης 35.362 ευρώ.

Μεγάλη ώθηση στα πολιτιστικά δρώμενα του 2015 δόθηκε από την αξιοποίηση πόρων 283.000 ευρώ από το διασυνοριακό πρόγραμμα ICE στα πλαίσια του οποίου διοργανώθηκαν 11 σημαντικές εκδηλώσεις που κάλυψαν και τους 7 δήμους της ΠΙΝ. Η Επιτροπή οφείλει να διευρύνει τον κύκλο της θεματολογίας της και να προχωρήσει σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς καθώς και τους φορείς της Τέχνης και της Επιστήμης, στη δημιουργία του Πολιτιστικού Οδηγού της ΠΙΝ, με προτάσεις για θεσμούς και υποδομές που θα προωθούν και θα κατοχυρώνουν την πολιτιστική συνοχή και την πολιτιστική ταυτότητα των Ιονίων Νήσων.

Η Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής ΔΕΝ λειτούργησε ικανοποιητικά. Απαιτείται λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας αυτής και εκπόνηση οδικού χάρτη πρωτοβουλιών και ενεργειών για το υπόλοιπο της περιόδου.

Στα πλαίσια του διασυνοριακού Προγράμματος BIG έγινε διαβούλευση και προχωρεί πλέον η διαδικασία για την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Γ/ Πολιτική προστασία, Φυσικές καταστροφές.

Στην διάρκεια της τρέχουσας περιόδου είχαμε την ατυχία να έρθουμε αντιμέτωποι με βίαια φυσικά συμβάντα, τους σεισμούς στην Λευκάδα, Ιθάκη και Κεφαλονιά, τις πλημμύρες σε Κεφαλονιά και Παξούς.

Η αντίδραση της ΠΙΝ ήταν άμεση και καταλυτική στην αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών και του δημόσιου χώρου. Σε δεύτερο χρόνο, σε συνεργασία με την πολιτεία υλοποιούμε πρόγραμμα αποκατάστασης των υποδομών και της τοπικής οικονομίας.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η ΟΧΕ Παλικής, η υλοποίηση της οποίας αποτελούσε δέσμευση της ΠΙΝ και η εφαρμογή της οποίας θα απελευθερώσει πόρους για την βαριά κτυπημένη τοπική οικονομία.

Επικαιροποιούνται όλα τα σχέδια πολιτικής προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ σε κάθε ΠΕ.

Πραγματοποιήθηκε η 1η Πανιόνια Άσκηση για την προστασία από τους σεισμούς με την κωδική ονομασία ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2015, καθιερώνοντας πρωτοποριακές διαδικασίες με πανελλήνια εμβέλεια για την κατανόηση του ρόλου της Πολιτικής Προστασίας.

Η άσκηση θα συνεχίζεται σε ετήσια βάση με κυκλική εφαρμογή της κινητοποίησης σε φυσικό χρόνο και πραγματικά περιστατικά σε κάθε νησί.

Στην τρέχουσα περίοδο, σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ΠΙΝ αλλά και της υπόλοιπης χώρας, προωθούνται στα πλαίσια των διασυνοριακών προγραμμάτων Ελλάδα-Ιταλία και Ελλάδα- Αλβανία προτάσεις για την δημιουργία δράσεων και δομών που θα βελτιστοποιούν την αντίδραση στις φυσικές καταστροφές.

ΛΟΓΙΑ και ΕΡΓΑ (ΙΙ)

Στην ίδια αυτή 1η Λαϊκή Συνέλευση το Δεκέμβριο του 2014 παρουσιάστηκαν τα επτα βήματα της νέας Περιφερειακής Αρχής

Τα ΛΟΓΙΑ

Βήμα 3ο : εξονυχιστικός έλεγχος (15/9-15/11) για την κατάσταση των εκτελούμενων έργων ΕΣΠΑ ,τόσο των δήμων όσο και των Περιφερειακών ενοτήτων. Στόχος η ομαλή τους εξέλιξη και η έγκαιρη και ποιοτική τους υλοποίηση. Οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν σε τρίμηνους κύκλους. Ούτε ένα ευρώ αναξιοποίητο!

Βήμα 4ο: υποβολή του οικονομικού προϋπολογισμού για το 2015 με έμφαση στις δράσεις κοινωνική μέριμνας και αλληλεγγύης.

Το 40% της κρατικής χρηματοδότησης που θα λάβει η Περιφέρεια το 2015 θα χρησιμοποιηθεί για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των συμπολιτών που υποφέρουν.

Βήμα 5ο : υποβολή στην ευρωπαϊκή επιτροπή του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και σχεδιασμός για την αξιοποίηση των πόρων του στην κατεύθυνση των πραγματικών αναγκών των πολιτών του Ιονίου.

Βήμα 6ο : ανοικτή πολιτική δράση απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ε.Ε- Δ.Ν.Τ -Ε.Κ.Τ και στις μνημονιακές πρακτικές που ακολουθούνται από την ελληνική κυβέρνηση.

Εναντίωση στην ιδιωτικοποίηση των κοινόχρηστων πραγμάτων , εξώδικη επιστολή σε υπουργό Άμυνας για το ναυτικό οχυρό στον Ερημίτη.

Πανελλαδική κινητοποίηση για την αποτροπή της εκχώρησης των αεροδρομίων.

Απόκρουση της διείσδυσης των γερμανικών ιδιωτικών συμφερόντων στα Ιόνια νησιά.

Άρνηση της εφαρμογής της ψευτο-αξιολόγησης του Μητσοτάκη και της τρόικα.

Βήμα 7ο : εξυγίανση κάθε πτυχής μη χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και των δημοσίων υποθέσεων γενικότερα και απόδοση ευθυνών σε διοικητικό και δικαστικό επίπεδο.

Τα ΕΡΓΑ

Α/ Τεχνικό πρόγραμμα & συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Στις 31/08/2014 η ΠΙΝ βρισκόταν στην τελευταία θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας, ως προς την απορρόφηση και την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων και ιδίως του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε εξαιρετικά από το γεγονός ότι με αποφάσεις της προηγούμενης διοίκησης της ΠΙΝ απεντάχθηκαν από το Πρόγραμμα 24 έργα προυπολογισμού 56.000.000 ευρώ με αποτέλεσμα την συνέχιση υλοποίησης ενός προγράμματος χωρίς συνεκτική αναπτυξιακή συνοχή.

Η παρέμβαση μας, στη δυσχερή αυτή θέση, αναπτύχθηκε σε δυο κατευθύνσεις :

– επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των έργων και δράσεων και

– προσπάθεια δημιουργίας προϋποθέσεων για την επανένταξη – μέρους τουλάχιστον – των απενταγμένων έργων στο εκτελούμενο πρόγραμμα.

Έτσι, επιτυγχάνοντας υπερδιπλάσιους ρυθμούς απορρόφησης των πόρων σε ετήσια βάση, αφ” ενός συμβάλλαμε στην επίτευξη του εθνικού στόχου με 98% κάλυψη και αφ’ ετέρου οδηγήσαμε στην πλήρη αξιοποίηση της κοινοτικής συνδρομής για το ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με υπερκάλυψη 105,9%.

Παράλληλα επανεντάσσουμε σταδιακά προς υλοποίηση κρίσιμα και χρήσιμα έργα ,όπως το Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα, το 4ο Ενιαίο Λύκειο Κέρκυρας, το Γηροκομείο Αργοστολίου, τα λιμάνια Πισαετού και Ερείκουσας, το Ειδικό Σχολείο Ζακύνθου.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι, όσα από τα σημαντικά έργα του προγράμματος δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2015, έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν μέσα στο 2016 και αυτή είναι μια νέα πρόκληση για την σημερινή περιφερειακή αρχή.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι στα μέσα του 2015 είμαστε έτοιμοι και προχωρήσαμε στην ενεργοποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την οποία το ΠΕΠ Ιονίων είναι 227 εκατομμύρια ευρώ.

Μπορούμε να αισθανόμαστε ευχάριστα γιατί μετά από μια περίοδο απαξίωσης και υπολειτουργίας της ΠΙΝ, το Σεπτέμβρη του 2015, η ΠΙΝ υπέγραψε τις πρώτες, πανελληνίως, πράξεις ένταξης στο νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 που αφορούσαν χρηματοδότηση των Παιδικών Σταθμών της περιφέρειας και άλλες δράσεις κοινωνικής πολιτικής!

Όπως είναι γνωστό, έχουμε αρνηθεί να επικυρώσουμε την κεντρική φιλοσοφία αυτού του προγράμματος θεωρώντας ότι δεν συμβαδίζει με τα συμφέροντα των κατοίκων της περιοχής και εργαζόμαστε για την αναθεώρηση σημαντικών συντελεστών.

Στα πλαίσια αυτά το επόμενο διάστημα θα αναπτυχθεί πλήρως η δυναμική του, που θα επιτρέψει την προώθηση και υλοποίηση έργων απαραίτητων για την πρόοδο και την ευημερία στο Ιόνιο.

Η ΠΙΝ προετοιμάζει αυτή την στιγμή και τους όρους για την αποδοχή μερικής εκχώρησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο θα σημάνει την προσθήκη άλλων 30-40 εκατομμυρίων ευρώ που θα προσανατολιστούν κατευθείαν στον πρωτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας.

Μέσα στο 2015 και παρά την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση από τους ΚΑΠ η Περιφέρεια συνέχισε την υλοποίηση προγραμμάτων συντήρησης του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών έργων.

Β. Πρωτοβουλίες, κινηματικές δράσεις

Η ΠΙΝ στήριξε ενεργά τις λαϊκές κινητοποιήσεις απέναντι στις νεοφιλελεύθερες και μνημονιακές πολιτικές και υπερασπίστηκε τις δίκαιες διεκδικήσεις κοινωνικών ομάδων, φορέων και πολιτών.

Τονίζουμε ιδιαίτερα την δράση της ΠΙΝ σε τρεις τομείς:

1/ Την ανάδειξη των προβλημάτων και την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας στα Ιόνια Νησιά, δράση που κορυφώθηκε με την πραγματοποίηση ανοικτών εκδηλώσεων σε όλα τα νησιά και κλείσιμο των υπηρεσιών της ΠΙΝ την ίδια ημέρα.

2/ Την πραγματοποίηση δύο εκδηλώσεων στην Κέρκυρα γύρω από την διείσδυση του φασιστικού φαινομένου στη δημόσια ζωή της χώρας , η μία με κοινωνική και ιστορική προσέγγιση των εξελίξεων και η άλλη με την παρουσίαση ιστορικών ντοκουμέντων από την θυσία του νεαρού Κερκυραίου φοιτητή Γεωργάκη στα χρόνια της χουντικής κατοχής.

Εξετάζεται η πρόταση για την θεσμοθέτηση ετήσιου Πολιτικού Συνεδρίου με θεματολογία της τρέχουσας κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

3/ Την σταθερή εναντίωση στην ιδιωτικοποίηση των κοινόχρηστων πραγμάτων της περιοχής και της χώρας με τον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων να έχει εξέχουσα θέση.

Η ΠΙΝ πρωτοστάτησε και ηγήθηκε στον δίκαιο αυτό αγώνα:

– με την συμμετοχή της στην πανελλήνια «Κοινή Πρωτοβουλία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων»,

– με την συμμετοχή και συνδιοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων σε όλα τα νησιά,

– με την κατάθεση δικαστικής προσφυγής στο ΣτΕ και ιδιαίτερα

– με την διεξαγωγή του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος δίνοντας την ευκαιρία στους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες να εκφράσουν οι ίδιοι τη γνώμη τους και στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα δημοκρατίας, συλλογικότητας και σεβασμού στην λαϊκή βούληση σε όλη την χώρα.

 Γ. Διαφάνεια, χρηστή διαχείριση

Στα πλαίσια της πολιτικής διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης εστάλησαν στις εισαγγελικές και γενικότερα στις ελεγκτικές αρχές οι εξής υποθέσεις:

– Εταιρεία ΟΑΝΑΚ με διαπιστωμένο ταμειακό έλλειμμα 330.000 ευρώ

– Εργα διαχείρισης απορριμμάτων Τεμπλονίου με διαπιστωμένες παραβιάσεις της νομοθεσίας εκτέλεσης δημοσίων έργων

– ΕΤΙΝ με διαπιστωμένη κακοδιαχείριση για την περίοδο 2009-2014, η οποία τέθηκε σε λύση και εκκαθάριση.

– Εταιρεία ΑΕΝΑΚ για διερεύνηση της νομιμότητας διοικητικών, νομικών, τραπεζικών και δικαστικών πράξεων που κατέληξαν στην κατάσχεση 5,71 εκατ. ευρώ από τους λογαριασμούς της ΠΙΝ.

– Εταιρεία Leader στην Λευκάδα η οποία τίθεται σε λύση και εκκαθάριση με αποστολή του φακέλου της στην δικαιοσύνη.

Ο πειθαρχικός έλεγχος από τον περιφερειάρχη υλοποιήθηκε με την παραγγελία ΕΔΕ, την κλήση σε απολογία υπαλλήλων, και την επιβολή ποινών όπου χρειαζόταν. Είναι περιττό να αναφερθεί ότι όλες οι διοικητικές αλλαγές και προσαρμογές καθώς και πράξεις πειθαρχικού ελέγχου διέπονταν από τις αρχές του σεβασμού της προσωπικότητας, της αξιοκρατίας, του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων και κυρίως της βελτίωσης της δυνατότητας της ΠΙΝ να υπηρετεί τους πολίτες.

 Δ. Αλληλεγγύη, Κοινωνική Πολιτική

Η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, με κατεύθυνση τη στήριξη της συνοχής και την απόδοση της αλληλεγγύης στους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες που υποφέρουν ιδιαίτερα λόγω της κρίσης, συνδυάστηκε με τον σχεδιασμό μιας μεσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΠΙΝ στους τομείς αυτούς.

Ολοκληρώθηκαν δυο στρατηγικές, για την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τους roma ,σε συνεργασία με κάθε φορέα σχετικό σε όλο το μήκος και πλάτος της ΠΙΝ.

Θεσπίστηκε η χορηγία για παροχή υποτροφίας σε δύο παιδιά roma που θα πετυχαίνουν στις πανελλήνιες εξετάσεις ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Συγκροτήθηκε η ΙΟΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ κατά της ΦΤΩΧΕΙΑΣ με επικεφαλής την ΠΙΝ και συμμετοχή 26 φορέων της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της αλληλεγγύης, που θα υλοποιήσει το γιγαντιαίο πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) απευθυνόμενο σε 4.250 συμπολίτες, από φέτος και μέχρι το 2020.

Πραγματοποιήθηκε και ισχύει η δράση «ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά» σε συνεργασία με την ΔΕΗ, κι είμαστε η μοναδική περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα που τα κατάφερε.

Δημιουργήθηκαν δύο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις παραλίες Μπενίτσες Κέρκυρας και Σκάλα Κεφαλονιάς, για την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα και στην κολύμβηση των ΑμΕΑ. Στόχος η εγκατάσταση και στα υπόλοιπα νησιά.

Χρηματοδοτήθηκαν και λειτουργούν από τις πιστώσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 της ΠΙΝ οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και η ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές ΑμΕΑ.

Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός μεγάλης κλίμακας παρέμβασης στις υποδομές κοινωνικού χαρακτήρα σε όλα τα νησιά και ακολουθεί η έναρξη υλοποίησης του, στην τρέχουσα περίοδο ,σε απόλυτη συνεργασία με τους δήμους και τις υπηρεσίες τους.

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δράσεις, διάρκειας 2 μηνών, στην Ζάκυνθο για τους πρόσφυγες, με συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, μεταφορά και διανομή τους στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Ελληνικό.

Και ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ (ΙΙΙ)

Α. Οικονομία, τουρισμός, αγροτικά, βιοτεχνία

Η στόχευση της ΠΙΝ ήταν στην κατεύθυνση της στήριξης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος των Ιονίων Νήσων, μέσα από ενέργειες τουριστικής προβολής που αξιοποίησαν τη δοκιμασμένη πρακτική της συμμετοχής στις εκθέσεις ανά τον κόσμο και τις μετακλήσεις και φιλοξενίες δημοσιογράφων και bloggers, αλλά που στηρίχτηκαν κυρίως στην σύγχρονη τεχνολογία και την μοναδικότητα των μέσων προβολής.

Η προβολή των Ιονίων Νήσων «διέρρηξε» τα στενά όρια που είχαν καθοριστεί από προηγούμενες πολιτικές και τα κατέστησε – για πρώτη φορά – αντικείμενο της προσοχής του εν δυνάμει επισκέπτη σε παγκόσμιο επίπεδο.

1/ CNN International: Σποτ 15’’ το οποίο προβλήθηκε όλο το Δεκέμβρη 2015. Μέσω αυτής της Καμπάνιας αυξήθηκε η αναγνωρισιμότητα του Προϊόντος «Ιόνια Νησιά» από 2% ως 31% σε όλα τα τμήματα των αγορών στόχων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των τηλεθεατών του CNN είναι ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων σε Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ και Ολλανδία με υψηλή κατά κεφαλή δυνητική τουριστική δαπάνη, οπότε η στόχευση πλέον είναι σε ποιοτικό τουρισμό.

Επίσης σε σχετική έρευνα του CNN το 59% δήλωσε ότι έπειτα από την προβολή του σποτ βελτιώθηκε η αντίληψη τους για τον προορισμό και θέλησε να ενημερωθεί περισσότερο για τα Ιόνια Νησιά.

2/ Travel Channel: Σποτ σε 70 εκ. τηλεθεατές όλο το Δεκέμβριο 2015.

3/ Google Campaign (Google Adwords , Youtube , κλπ): Εμφανιστήκαμε στις χώρες – «πηγές» τουρισμού της Περιφέρειας και στην εν δυνάμει πελατεία μας (τμηματοποίηση αγοράς) σε 166.256.379 πρόσωπα σε υπολογιστές και σε smatrphone/ tablet και I-phone εκ των οποίων τα 65.046.280 μας είδαν 2 και 3 φορές (επανακλικάρισαν) και 1.265.142 έκαναν διάφορες διαδράσεις (ανάρτηση στο facebook και αποστολή – κοινοποίηση σε φίλους και γνωστούς).

Παραμένει ο στόχος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η επίτευξη του οποίου απαιτεί διεύρυνση των συνεργειών με τους τοπικούς φορείς για την δημιουργία και προσφορά του κατάλληλου τουριστικού προϊόντος.

Στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του τουρισμού είναι και η δρομολόγηση υδροπλάνων, μέσω των οποίων θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη, κυρίως στην τοπική οικονομία, αλλά και στην ανάπτυξη αξιόπιστης σύνδεσης των Ιονίων Νήσων τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, στις δημόσιες σχέσεις κλπ.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει πρωτοστατήσει και έχει αναλάβει την αδειοδότηση και δημιουργία υδατοδρομίων στη Λευκάδα και τη Κεφαλονιά, σε στενή συνεργασία με τα κατά τόπους Λιμενικά Ταμεία. Πολύ γρήγορα θα είμαστε έτοιμοι να συμπληρώσουμε το δίκτυο των υδατοδρόμων, που αυτή τη στιγμή περιλαμβάνουν μόνο την Κέρκυρα και σε λίγο διάστημα και τους Παξούς, με 4 ακόμη υδατοδρόμια σε Μεγανήσι, Λευκάδα, Ιθάκη και Κεφαλονιά. Στηρίζουμε επίσης το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου στην ολοκλήρωση της προσπάθειάς του για το εκεί υδατοδρόμιο. Στόχος μας είναι όλα τα Ιόνια Νησιά να ενταχθούν στο δίκτυο υδατοδρόμων, αλλά δεν σταματούμε εκεί.

Αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά και διασυνοριακά προγράμματα στα οποία είμαστε μέλη, προωθούμε τα συμφέροντα των κατοίκων των Ιονίων σε διεθνή φόρα και έτσι σε επίπεδο Περιφερειών, μέσω του δικτύου των παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης CPMR, συνομολογήσαμε με τους Κροάτες εταίρους μας, το ενδιαφέρον μας για διασύνδεση των περιοχών μας, μέσω υδροπλάνων.

Οι δράσεις στην αγροτική οικονομία και στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων κινήθηκαν στην κατεύθυνση ενθάρρυνσης της ενασχόλησης και δυνατότητας προβολής των τοπικών προϊόντων της Ιόνιας γης.

Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου για το ελαιόλαδο στην Ζάκυνθο και ίδρυση επιστημονικής εταιρείας Ελαιοκανθάλης.

Ξεκίνησε η προετοιμασία για την λειτουργία εδαφολογικού εργαστηρίου στην Ζάκυνθο σε συνεργασία με τον τοπικό συνεταιρισμό.

Πραγματοποίηση θεματικών εργαστηρίων για το λάδι και το κρασί στα τέσσερα μεγάλα νησιά στα πλαίσια της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με συμμετοχή εκατοντάδων παραγωγικών φορέων, επιστημόνων, στελεχών της αυτοδιοίκησης και μεμονωμένων παραγωγών.

Λειτουργία περιπτέρου έκθεσης Αγροτικών προϊόντων, σε συνεργασία με τον ΟΛΚΕ, για την παρουσίαση και προώθηση αγροτικών κερκυραϊκών προϊόντων μέσω της επίδειξης και γευσιγνωσίας στους επιβάτες των κρουαζιεροπλοίων.

Συμμετοχή στις εκθέσεις τροφίμων Εxpotrof στην Αθήνα με 30 εκθέτες και στην Detrop στην Θεσ/νίκη με 23 εκθέτες, με πλήρη οικονομική στήριξη της ΠΙΝ στον εκθεσιακό χώρο.

Η ΠΙΝ προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την ίδρυση φορέα χορήγησης του σήματος ονομασίας προέλευσης «προϊόν Ιόνιας Γης».

Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα της δακοκτονίας με ικανοποιητικό τρόπο, παρά την οικονομική δυσχέρεια του προγράμματος.

Αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από τις συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων.

Με εξαιρετική ευαισθησία, επιστημονική πληρότητα και συνδυασμένη δράση με τις όμορες περιφέρειες σε Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία, οι υπηρεσίες της ΠΙΝ εμπόδισαν την είσοδο της Ξυλέλας στην περιοχή μας και παρείχαν τον απαραίτητο χρόνο στις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου να οργανώσουν αποτελεσματικά την άμυνα σε εθνικό επίπεδο.

Στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας ακολουθήθηκε συστηματικά πολιτική στήριξης των επαγγελματιών και εξορθολογισμού των χρήσεων γης με προστασία του περιβάλλοντος και οργάνωση του παραγωγικού και επαγγελματικού ιστού.

Λειτούργησε η διαδικασία για το θεωρητικό και πρακτικό μέρος των εξετάσεων των υποψηφίων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών (υδραυλικοί-οξυγονοκολλητές-ηλεκτρολόγοι) και προετοιμάζεται η διενέργεια εξετάσεων ταυτόχρονα και στις 4 ΠΕ με ηλεκτρονικό τρόπο.

Προωθήθηκε χρηματοδοτούμενη από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης η ίδρυση Εταιρείας για την ανέγερση του Επιχειρηματικού Πάρκου στην Κερκυρα, μια τεράστια διαχρονική έλλειψη που κοστίζει στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Εγκρίθηκαν 59 νέες άδειες υπαίθριου εμπορίου

– 30 στην Κέρκυρα,

– 8 στην Ζάκυνθο,

– 6 στην Κεφαλονιά – Ιθάκη και

– 15 στην Λευκάδα.

Λειτούργησαν οι επιτροπές καθορισμού λατομικών ζωνών στις ΠΕ Κέρκυρας και Κεφαλονιάς – Ιθάκης.

Οι έλεγχοι σε ανώνυμες εταιρείες, καταστήματα, παρεμπόριο, κυλικεία σχολείων κινήθηκαν σε καλό επίπεδο, παρά την αδυναμία στελέχωσης των συνεργείων ελέγχου.

Επαναλειτούργησε το ΚΤΕΟ Λευκάδας, μετα από δύο χρόνια, στις 4 Μαΐου 2015.

Από τότε και μέχρι 31/12/2015 έλεγξε 1716 οχήματα (ελαφρά και βαρέα) και 222 σε επανέλεγχο. Στην τρέχουσα περίοδο δρομολογείται η επαναλειτουργία και του ΚΤΕΟ Ζακύνθου σε πρώτο χρόνο και ακολούθως του ΚΤΕΟ Κεφαλονιάς.

Η ΠΙΝ, παρά τις μεγάλες ελλείψεις του ειδικευμένου προσωπικού, έδωσε την μάχη και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών κανόνων, πραγματοποιώντας 187 ελέγχους, οι οποίοι κατέδειξαν σοβαρή πλημμέλεια τόσο σε ιδιώτες και επιχειρήσεις όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στην άμεση προτεραιότητα της ΠΙΝ είναι ό έλεγχος της ποιότητας των υδάτων στην θαλάσσια περιοχή του όρμου Βαθύ στη Κασσιώπη Κέρκυρας, με την επιστημονική και τεχνική κάλυψη των υπηρεσιών Αλιείας και Περιβάλλοντος.

Β/ Επαναλαμβανόμενες δράσεις.

Η μεταφορά των μαθητών, η δακοκτονία, η κουνουποκτονία, η μυοκτονία, δράσεις επαναλαμβανόμενες και συνήθως προβληματικές στην εφαρμογή τους, τέθηκαν σε νέα βάση υλοποίησης και ευελπιστούμε για την οριστική αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του παρελθόντος.

Γ/ Δημόσιες σχέσεις

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός η αναβάθμιση της εικόνας και του ρόλου της ΠΙΝ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διοργανώθηκαν και προβλήθηκαν μεγάλα γεγονότα και μέσω αυτών τα Ιόνια Νησιά, ενώ πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις αντιπροσωπειών της ΠΙΝ ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τις δημόσιες σχέσεις μας, όπως:

– Η έλευση του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Κέρκυρα

– Η επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΠΙΝ στις όμορες Περιφέρειες της Αλβανίας και στον επίσκοπο Τιράνων Αναστάσιο,

– Η ανάληψη της διεξαγωγής του ετήσιου συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος στην Λευκάδα,

– Η δυναμική παρουσία των εκπροσώπων της ΠΙΝ στις διαδικασίες της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου και στην CPMR ,

– Η επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΠΕ Κέρκυρας στην Νότιο Ιταλία,

– Το διήμερο Διακρατικό Συνέδριο στη Ζάκυνθο για τα Περιβαλλοντικά Πάρκα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα Εθνικά Πάρκα και τις Προστατευόμενες Περιοχές.

– Οι συναντήσεις με διπλωματικούς εκπροσώπους των χωρών  Σουηδίας, Ιταλίας, Τσεχίας, Γεωργίας, Ισπανίας , Μ. Βρετανίας, Αυστρίας,

είναι μερικά ενδεικτικά χαρακτηριστικά μιας νέας περιόδου για την διεθνή οντότητα της ΠΙΝ.

Δ. Σχέσεις με ΟΤΑ Α’ βαθμού

Αναπτύξαμε και ενισχύσαμε τις σχέσεις και συνεργασίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους Δήμους της περιοχής μας, δρώντας ενωτικά και επιζητώντας την μέγιστη συνεργασία μεταξύ των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, κυρίως, για τα μείζονα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώσαμε σειρά συσκέψεων για σοβαρά ζητήματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, τα μεγάλα –εν εξελίξει – έργα στα νησιά μας ενώ τεθήκαμε στο πλευρό των ΟΤΑ στις διεκδικήσεις μας στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της απόδοσης πόρων κλπ.

Υποδειγματική υπήρξε η συνεργασία μας με τους Δήμους που πλήγησαν από τους σεισμούς (Λευκάδα, Κεφαλονιά) τόσο στην αντιμετώπιση της κρίσης από την πρώτη στιγμή, όσο και στη διεκδίκηση και εν τέλει κατάκτηση των απαιτούμενων πόρων από το Κράτος.

Σταθερή επιδίωξή μας είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση των συνεργασιών και συνεργειών των ΟΤΑ στα Ιόνια Νησιά, όπου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ήταν και παραμένει στη διάθεση των Δήμων.

Ε/. Οι συνεργάτες μας

Οφείλουμε να παρουσιάσουμε την αγαστή συνεργασία με το προσωπικό των υπηρεσιών της ΠΙΝ , χωρίς την κατανόηση, τη βοήθεια και τις συμβουλές του οποίου, όλα όσα παρουσιάζονται στον απολογισμό δεν θα ήταν εφικτά.

Ιδιαίτερα για την επιτυχή αντιμετώπιση και διεξαγωγή τριών εκλογικών αναμετρήσεων αξίζουν στις υπηρεσίες της ΠΙΝ συγχαρητήρια.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

2016

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βαδίζει στον δρόμο του 2016 με σταθερό βηματισμό.

Σταθερά για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης και να στηρίξει ενεργά και αλληλέγγυα τους συμπολίτες που υποφέρουν

Σταθερά για να συνεχίσει την οργάνωση των υπηρεσιών με αποκλειστικό στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σταθερά για την σχεδιασμένη παρέμβαση στους παραγωγικούς συντελεστές της τοπικής οικονομίας, με στόχο την βελτίωση της θέσης στον εθνικό ιστό

Σταθερά για την οργάνωση της αξιοποίησης κάθε διατιθέμενου πόρου προς όφελος της ευημερίας και της αειφορίας στα Ιόνια Νησιά.

Σταθερά για συνέχιση της προσπάθειας για προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Σκύβουμε αυτοκριτικά το κεφάλι μπροστά στον ριζοσπάστη λαό των Ιονίων Νήσων για όσα δεν πράξαμε όπως έπρεπε

Χρειαζόμαστε την αγάπη του λαού μας

Επιζητούμε την πιο στενή συνεννόηση και συνεργασία με τους φορείς, τους πολίτες και τα κινήματα για την υλοποίηση των στόχων της ΠΙΝ.

Συνεχίζουμε πιο έμπειροι, πιο δυνατοί, πιο ενωμένοι, ανοίγοντας δρόμους φιλολαϊκούς στο φωτεινό μέλλον της προσδοκίας των μη προνομιούχων Ελλήνων και Ελληνίδων.

P1010390

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.