ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Διοίκησης αποτελεί νομοθετική υποχρέωση, κυρίως όμως αποτελεί μια κορυφαία πράξη δημοκρατίας και επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης και του εντολέα του, που είναι ο πολίτης.
Αποτελεί ταυτόχρονα και μια θαυμάσια ευκαιρία εσωτερικού στοχασμού της διοίκησης, έτσι ώστε να καταγράφουν τυχόν λάθη και παραλείψεις, προβλήματα και αδυναμίες και μέσα από την αυτοκριτική, αλλά και την δημόσια κριτική, να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις για ένα αύριο με λιγότερα λάθη και περισσότερη γνώση, με σκοπό πάντα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών.
Απαιτήθηκαν και καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες για την αποκατάσταση της τυπικής και ουσιαστικής διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να εκπληρώσουν τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν, ο οποίος δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενοι, καταρτιστήκαν τα οργανογράμματα, καταγράφηκαν τα καθηκοντολογία των υπηρεσιών και των υπάλληλων, θεσπίστηκαν τακτικές και τυπικές συναντήσεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας και τέθηκαν χρονοδιαγράμματα ενεργειών.
Η διοίκηση πλέον διατύπωσε το όραμα της για το μέλλον του νησιού και οι πολίτες το γνωρίζουν. Όλοι γνωρίζουν τι θα γίνει, ποιος θα το κάνει, πότε θα γίνει, αλλά και πόσο θα κοστίσει.
Θα περίμενε κανείς και δικαιολογημένα, ο απολογισμός να είναι πενιχρός σε αποτελέσματα, δεδομένου ότι ένα χρόνος συνήθως δεν είναι αρκετός για να φανεί το έργο της διοίκησης. Αυτό που σήμερα μπορούμε να πούμε με πλήρη ευθύνη είναι ότι έγιναν πολλά και είναι βέβαιο ότι θα γίνουν πολλά περισσότερα.
Θα κριθούμε στο τέλος της θητείας για το έργο μας, ήδη όμως έχουμε δώσει δείγματα γραφής για το υπόλοιπο της θητείας μας.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
• Στην προκήρυξη και πρόσληψη προσωπικού οκτάμηνης απασχόλησης.
• Τροποποίησε τα ωράρια λειτουργίας της καθαριότητας, έτσι ώστε να γίνονται περισσότερα δρομολόγια απορριμματοφόρων κατά την διάρκεια του 24ωρου.
• Αναδιοργάνωσε την υπηρεσία καθαριότητας σε όλα τα επίπεδα, θεσπίζοντας συνεργεία ογκωδών, και συνεργεία επισκευής κάδων.
• Εκκαθάρισε τον χώρο ογκωδών.
• Κατέγραψε όλους τους κάδους και τα φρεάτια ομβρίων. Σήμερα γνωρίζουμε πόσους κάδους έχουμε, που ακριβώς βρίσκονται και ποιες είναι οι διαστάσεις τους. Ως εκ τούτου μπορούμε επιτέλους να μελετήσουμε το θέμα των απορριμμάτων.
• Καθάρισε όλα τα φρεάτια ομβρίων σε όλα τα χωριά και την Πόλη του Βαθέως.
• Θέσπισε την συνεργασία με το λιμενικό ταμείο όλο το χρόνο. Το λιμενικό ταμείο έχει αναλάβει την απογευματινή βάρδια καθαρισμού στην ζώνη λιμένος.
• Εγκρίθηκε ο πλειστηριασμός των παλαιών αυτοκίνητων του Δήμου (6 το σύνολο), με αποτέλεσμα να αδειάσει το αμαξοστάσιο της Αγ. Παρασκευής και να κερδίσει και ο Δήμος χρήματα.
• Έγινε μελέτη και προχωράμε στην δημοπράτηση νέου απορριμματοφόρου του Δήμου.
• Σε συνεργασία με τον Δήμο Αθήνας και Πάτρας πήραμε δανεικά απορριμματοφόρα για την καλοκαιρινή περίοδο.

ΥΔΡΕΥΣΗ
Προχωρήσαμε στην:
• Είσπραξη ανεξόφλητων λογαριασμών.
• Εφαρμογή κλιμακωτών τιμολογίων ύδρευσης.
• Μίσθωση παροχών ύδρευσης στο λιμάνι ΚΙΟΝΙΟΥ για τροφοδοσία σκάφων.
• Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για αγορά μεμβρανών εργοστάσιου.
• Όλες οι διαγραφές οφειλών και αιτήματα πολιτών εγκρίνονται από την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.
• Κατασκευή επισκέψιμου φρεατίου στις Φρίκες.
• Τοποθέτηση τριών πυροσβεστικών κρουνών σε Αγίους Σαράντα και Φρίκες.
• Αναδιάταξη αγωγού ομβρίων Αγίων Σαράντα.
• Περίφραξη οικόπεδου Μονάδας ΑΟ Πόλης Σταυρού.
• Εκπόνηση μελέτης για την στεγανοποίηση με μεμβράνη pvc δεξαμενής Κάστρου χωρητικότητας 3.500Μ3.
• Εκπόνηση μελέτης στεγανοποίησης με μεμβράνη pvc ρηγματωμένων υδροσυλλεκτών οβριών και τοποθέτηση επί αυτών ηλιακών πάνελ παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής επιφανείας 11.400Μ2.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Προχωρήσαμε στην:
• Επισκευή φωτισμού όλων των λιμανιών και συντήρηση- βάψιμο κολώνων.
• Επισκευή κτηρίου στο οποίο στεγάζονταν η ΔΟΥ και παραχώρηση του στο Δήμο Ιθάκης.
• Επισκευή φρεατίων ομβρίων σε όλη την παραλιακή στο Βαθύ.
• Εκπόνηση μελέτης για την τοποθέτηση pillar για ρεύμα και νερό (129.000 Ε).
• Εκπόνηση μελέτης ασφαλτόστρωσης παραλίας Βαθέως (65.000 Ε).
• Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης πεζοδρομίων Βαθέως (70.000 Ε).

ΠΡΑΣΙΝΟ
Ο Δήμος μας, στους χώρους πρασίνου, τους χώρους σχολείων, αποψιλώνει χόρτα, κλαδεύει τα ψηλά και επικινδυνά δέντρα για λόγους ασφάλειας ,καλλωπίζει προαύλιους χώρους εκκλησιών, συμμετέχει σε περιβαλλοντικές δράσεις, φυτεύει νέα δέντρα και θάμνους και όλα αυτά με ελάχιστο σχετικά προσωπικό και κυρίως μηχανικά μέσα.
Έτσι λοιπόν σήμερα ανταποκρίνεται με αξιώσεις σε θέματα που αντιμετωπίζονται στο δήμο μας για πρώτη φορά, όπως:
• Η διαχείριση και τακτοποίηση των κοιμητηρίων με ανταποδοτικά οφέλη, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και των δημοτικών αποφάσεων.
• Η συλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκίνητων, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση εστιών μόλυνσής και την είσπραξη εσόδων για τον Δήμο.
• Η περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών της σχολικής κοινότητας του δήμου μας, για να αλλάξει η κουλτούρα της νέας γενιάς.
• Το να κλαδεύονται τα ψηλά και επικίνδυνα δέντρα για λόγους ασφάλειας και προστασίας των πολιτών και της ιδιωτικής περιουσίας.
• Το να αποψιλώνονται ολόκληρα στρέμματα από ξερά χόρτα, καθαρίζονται τα δασύλλια για λόγους ευπρεπισμού, αλλά και πυρασφάλειας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
• Να απομακρύνονται αμιαντούχα υλικά .

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016
ΤΚ ΣΤΑΥΡΟΣ
Επίστρωση οδοστρώματος ΤΚ Καλυβίων (ΤΚ Σταυρός)- (ΣΑΤΑ) 5.500,00
Τσιμεντόστρωση δρόμου έμπροσθεν οικίας Γασπαράτου (ΤΚ Σταυρού) 5.000,00
Επισκευή Λιθοδομών δρόμων Στελατάτων (ΤΚ Σταυρού-(ΣΑΤΑ) 5.000,00
Διάνοιξη φρεατίων- διευθέτηση ομβρίων υδάτων Καλλίνικου Α.-Συκιώτη Γ. -Μάνεση Π.- Κουβαρά Σ.(ΤΚ Σταυρός) 6.500,00

ΤΚ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ
Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΤΚ Πλατρειθιάς 10.000,00
Κατασκευή Β τμήματος Λιμένα Φρικών (ΤΚ Πλατρειθιάς)-(ΣΑΤΑ) 10.000,00
Πλακόστρωση- διαμόρφωση πάρκου Φρικών 9.000,00
Επέκταση δικτύου ομβρίων υδάτων περ. Αγ. Σαράντα (ΤΚ Πλατρειθιά) 4.000,00

ΤΚ ΠΕΡΑΧΩΡΙ
02.30.7323.09 Τσιμεντόστρωση δρόμου από Αφρ. Μανιά- Βλασοπούλου Φιλαρέτη (ΣΑΤΑ) 9.000,00

ΤΚ. ΑΝΩΓΗ
Επισκευή -Αποπεράτωση δρόμων ΤΚ ΑΝΩΓΗ-(ΣΑΤΑ) 5.000,00
Συντήρηση-βελτίωση μονοπατιού προς Μονόλιθο- Καβελάρη (ΤΚ ΑΝΩΓΗ) 1.500,00
Κατασκευή -Εγκατάσταση δεξαμενής νερού πυρασφάλειας ΑΝΩΓΗΣ 2.000,00

ΤΚ ΚΙΟΝΙ
Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΤΚ ΚΙΟΝΙ – (ΣΑΤΑ) 7.200,00

ΤΚ ΛΕΥΚΗ
Επισκευή λιθοδομών δρόμων ΤΚ ΛΕΥΚΗ-(ΣΑΤΑ 4.600,00

ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΚ
Επισκευή κτηρίου Δημοτικού Καταστήματος -(ΣΑΤΑ) 110.000,00
Δαπάνες επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού -(ΣΑΤΑ) 10.000,00
Επισκευή λιθοδομών δρόμων ΒΑΘΕΩΣ-(ΣΑΤΑ) 9.000,00
Πλακόστρωση δημοτικής οδού Βαθέως 3.850,00
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ(ΣΧΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ (ΣΑΤΑ) 24.782,62
Επισκευή- Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου ΒΑΘΕΩΣ 7.000,00
Επισκευή Δικτύων Μαρίνας Βαθέως 13.000,00
Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών 40.000,00
Προμήθεια παγκάκια 7.000,00
Προμήθεια ιστών φωτισμού για ηλεκτρ/σμο κοιν. χώρου 7.000,00
Αποκατάσταση στεγών Γυμνασίου Λυκείου Ιθάκης {ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055} 40.000,00
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ {ΟΠΟΕΡΓΟ 3-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚ/ΑΠΕ-ΕΣΠΑ 147.201,37

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Δαπάνες επισκευής και συντήρησης Δημοτικών Κτηρίων 20.000,00
Συντήρηση χώρων πράσινου Δήμου Ιθάκης 24.600,00
Εργασίες αντιπυρικής προστασίας 18.260,00
Αντικατάσταση- συντήρηση δημοτικού φωτισμού Ν.ΙΘΑΚΗΣ 12.000,00
Αντικατάσταση- συντήρηση δημοτικού φωτισμού Β.ΙΘΑΚΗΣ 7.000,00
Συντήρηση χώρων κοιμητηρίων 7.000,00
Επισκευές- Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων ΠΙΚΠΑ & Σταυρός 10.000,00
Επισκευή- Συντήρηση Δημοτικών μονοπατιών 5.000,00
Επισκευή- Συντήρηση κυβόλιθων πεζοδρομίου Βαθέως 5.000,00
Επισκευή- Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Λεύκης 3.000.00
Επισκευή – Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Περαχωρίου 2.500,00
Μίσθωση μηχανήματος έργου 15.000,00
Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού 9.000,00
Προμήθεια υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων Δήμου 8.000,00
Προμήθεια οικοδομικών υλικών 5.000,00
Υλικά συντήρησης και επισκευής πάρκων, πλατειών 5.000,00
Προμήθεια χρωμάτων 0σιδηρικων κ. λ. π αναλωσίμων 3.000,00
Υλικά άρδευσης υπηρεσίας πρασίνου 3.000,00
Προγραμματική σύμβαση Αρχ. Χώρου Αγίου Αθανασίου 120.000,00
Έλεγχος και σφράγιση παρανόμων συνδέσεων και αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο ομβρίων υδάτων στο δίκτυο Δ.Δ Έδρας 7.200,00

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η κοινωνική πολιτική, η υποστήριξη και η ανάπτυξη των κοινωνικών ομάδων, υπό τις σημερινές πρωτοφανείς συνθήκες οικονομικής ύφεσης, αποκτούν προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Η νεοεκλεγείσα δημοτική αρχή από την πρώτη στιγμή στήριξε της ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές του Δήμου, τις ενδυνάμωσε και τις επέκτεινε, προκείμενου αυτές να είναι σε θέση με την σειρά τους, να υποστηρίξουν όλες τις ευπαθείς ομάδες στα όρια του Δήμου μας.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου συνέχισαν την λειτουργία τους:
• Το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο προσκαλώντας περισσότερους εθελοντές ιατρούς . Μέσα από την δομή αυτή:
i. Εμβολιαστήκαν παιδιά ανασφάλιστα.
ii. Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εξετάσεις από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για τους μικρούς συμπολίτες μας.
iii. Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εξετάσεις σπίλων .
iv. Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μαστογραφίες σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. κ.λ.π
• Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταθάτου προχώρα η Στέγη Φιλοξενίας Ηλικιωμένων.
• Συνεχιστήκαν οι εθελοντικές αιμοδοσίες για την ενίσχυση της Τράπεζας αίματος, με τρεις αιμοδοσίες, κατά το 2016.
• Με την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον βοήθειας σε ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ.
• Με την ενίσχυση οικογενειών με χρηματικά πόσα μετά από κοινωνική έρευνα.
• Με την ανάληψη ενεργειών για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε άπορες οικογένειες και ένταξη τους στο κοινωνικό τιμολόγιο.
• Με μια σειρά άλλων δράσεων όπως ημέρες υγείας, οι οποίες περιελάμβαναν μια σειρά ιατρικών εξετάσεων, ελέγχων και μετρήσεων καθώς και παρουσιάσεων θεμάτων κοινωνικού περιεχομένου.
• Με την παροχή συσσιτίου για τους άπορους συμπολίτες μας.
• Και τέλος με την απόφαση απαλλαγής από τα τέλη ύδρευσης και καθαριότητας σε ευπαθείς ομάδες .

ΠΑΙΔΕΙΑ
Η υποστήριξη και η προαγωγή της Παιδείας στο δήμο μας αποτελεί προτεραιότητα για την νέα διοίκηση, μέσα από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Προχωρήσαμε στην:
• Εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών επίτροπων.
• Τεχνική υποστήριξη και η επίλυση των προβλημάτων των σχολικών μονάδων.
• Καθαριότητα, ασφάλεια και υγιεινή των χώρων, τόσο μέσα στο χώρο του σχολείου όσο και εξωτερικά αυτού.
• Υλοποίηση προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής.
• Διενέργεια προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών, πρόληψης υγείας, υγιεινής διατροφής και ένα σωρό άλλα.
• Επισκευή όλων των σχολικών μονάδων.
• Στην μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου σε νέο ενιαίο σχολικό κτήριο.
• Επισκευή στεγών Γυμνασίου-Λυκείου , οι οποίες είχαν υποστεί ζημιές από τους σεισμούς το 2014.
• Ολοκλήρωση των εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το Γυμνάσιο-Λύκειο.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της η Διοίκηση προσπάθησε με μια σειρά ενέργειες, να καταγράψει, να οργανώσει τους αθλητικούς χώρους και να βάλει τάξη στο άναρχο τοπίο που παρέλαβε στον τομέα του Αθλητισμού.
Πιο συγκεκριμένα:
• Ενίσχυσε τα τοπικά Αθλητικά Σωματεία.
• Συνέχισε την οικονομική ενίσχυση του τμήματος Ιστιοπλοΐας.
• Επισκεύασε το Δημοτικό Στάδιο Βαθέως.
• Ολοκλήρωσε την μελέτη του Δημοτικού Γηπέδου Σταυρού .
• Διοργάνωσε Ιστιοπλοϊκούς αγώνες.
• Διοργάνωσε Αγώνες Δρόμου με την συμμέτοχη ενηλίκων και ανηλίκων στο Σταυρό Ιθάκης.
• Διοργάνωσε μαραθώνιο στο Βαθύ με πανελλήνια συμμέτοχη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Συνεχιστήκαν και πολλαπλασιάστηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο μας σε συνεργασία με την Δ.Κ.Ε.Ι και όλα τα Θιακά Σωματεία. Ενισχύθηκαν όλες οι δράσεις των πολιτιστικών συλλογών του Δήμου παραχωρώντας χώρο, εξοπλισμό και υποστήριξη σε όλους, ικανοποιώντας έτσι κάθε αίτημα που υποβλήθηκε στην Δημοτική Αρχή.
Παράλληλα:
• Άρχισε η επισκευή για να γίνει επισκέψιμο το Σπηλαίο των Νυμφών.
• Ολοκληρώθηκε η προγραμματική σύμβαση για την ανάδειξη τη Σχολής Ομήρου.
• Επισκευάστηκε και λειτούργησε μετά από ζημιές του σεισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σταυρού.
• Εκδόθηκε Λεύκωμα για την συμπλήρωση 20 ετών του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης.
• Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου στην αίθουσα πρώην 2ου Δημοτικού Σχολείου, με τοποθέτηση ξύλινου πατώματος, κατάλληλου για μαθήματα χορού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016»
• ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
9/7 Συναυλία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στον προαύλιο χώρο του Λυκείου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική Ιθάκης. Διοργάνωση Φιλαρμονική Ιθάκης.
14/7 «Η χαρούμενη τρελοπαρέα». Παράσταση για παιδιά με το θέατρο ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ στον προαύλιο χώρο του Λυκείου. Διοργάνωση θέατρο ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ.
18/7 «ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΑΙΣΩΠΟΣ». Μουσικοχοροθεατρική παράσταση του συλλόγου ΕΝ ΧΟΡΩ στον προαύλιο χώρο του Λυκείου.
Συνδιοργάνωση: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ “ΕΝ ΧΟΡΩ” –ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ.
19/7 «ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΑΙΣΩΠΟΣ». Μουσικοχοροθεατρική παράσταση στο ΚΙΟΝΙ (Δημοτικό Παρκινγκ Κιονίου ) Συνδιοργάνωση: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ “ΕΝ ΧΟΡΩ” –ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ.
22/7 Απονομή βραβείου Οδυσσέως-Πηνελόπης από τον σύλλογο Φιλομήρων Ιθάκης, στον Δημοτικό Κινηματογράφο. Συνδιοργάνωση Δ.Κ.Ε.Ι.- Σύλλογος Φιλομήρων Ιθάκης.
22/7 «ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ». Θεατρική παράσταση του Συλλόγου Φίλων Θεάτρου-Κινηματογράφου «Ο ΦΟΡΚΥΣ», στις λίμνες στον Πλατρειθιά. Διοργάνωση «Ο ΦΟΡΚΥΣ».
31/7 Ώρα:21:00 Έντεχνη μουσική βραδιά της Δημοτικής Χορωδίας Ιθάκης στον προαύλιο χώρο του Λυκείου. Διοργάνωση Δήμος Ιθάκης.
• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
1/8 Ημέρα αφιερωμένη στον Θιακό ναυτικό, στο εντευκτήριο «ΘΑΛΑΣΣΕΣ». Διοργάνωση Δ.Κ.Ε.Ι.
1 & 2/8 Έκθεση ζωγραφικής της Κρόκου Γεωργίας στον προαύλιο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου στο Βαθύ.
2/8 Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Παξινού «ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ» στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λεύκης.
2 & 3/8 Έκθεση ζωγραφικής της Μανιά Πελαγίας στον προαύλιο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου στο Βαθύ.
3/8 Μουσική βραδιά από Θιακούς μουσικούς.”Από τον Χατζιδάκη στον Βαμβακάρη”, στην πλατεία στο Βαθύ.
4/8 ΄ Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου-Κινηματογράφου Ο ΦΟΡΚΥΣ παρουσιάζει το βιβλίο του Γιώργου Παξινού «ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ» στο Δημοτικό Κινηματογράφο.
5/8 Απονομή επάθλων στους νικητές της 3ης ιστιοδρομίας της 27ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου 2016. Διοργάνωση Δήμος Ιθάκης.
6 & 7/8 Έκθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων στην πλατεία στο Βαθύ. Διοργάνωση Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Περαχωρίου Ιθάκης.
8 & 9/8 4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ “SlapBackintheFace” ΚΙΟΝΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΟΝΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ (Π.Ο.Κ.)- ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ. Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
11/8 «ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» του F.Kafka. Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Παργινού, στον προαύλιο χώρο του Λυκείου. Διοργάνωση Καλλιτεχνικές Παραγωγές «Κεντρομόλος» Ι.Κ.Ε.
12/8 Συναυλία της Φιλαρμονικής στον προαύλιο χώρο του Λυκείου. Διοργάνωση Κ.Ο. Ιθάκης.
13/8 Συναυλία του «THEODORE» στο ξενοδοχείο CAPTAINYΙANNIS στο Βαθύ. Συνδιοργάνωση Δήμος Ιθάκης – Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Α.Μ.Α.Ε. Ιθάκης «ΕΥ ΖΗΝ».
. 26/8 «ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ». Θεατρική παράσταση από παιδιά της Ιθάκης. Σκηνοθεσία Κρόκου Γεωργία. Στον προαύλιο χώρο του Λυκείου. Διοργάνωση Δ.Κ.Ε.Ι
29 & 30/8 Σεμινάριο με θέμα «Ταξίδια και μετακινήσεις θνητών και αθανάτων στα Ομηρικά έπη», στον Δημοτικό Κινηματογράφο. Συνδιοργάνωση Δήμος Ιθάκης- Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών-Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.
• ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
6/9 «ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ». Θεατρική παράσταση από παιδιά της Ιθάκης. Σκηνοθεσία Κρόκου Γεωργία. Στην αίθουσα του Σταυρού. Διοργάνωση Δ.Κ.Ε.Ι
8/9 Πρώτο χορευτικό αντάμωμα Ιονίων Νήσων. Συμμετέχουν χορευτικοί σύλλογοι από τα Ιόνια Νησιά και τα Κύθηρα. Συνδιοργάνωση Δήμος Ιθάκης- ΠΕΔΙΝ – Χορευτικός Σύλλογος «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Προχωρήσαμε στην:
• Κατασκευή τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου Ιθάκης (Ithaca.gr), η όποια θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο προβολής της Ιθάκης και προσέλκυσης νέων τουριστών.
• Καταγραφή και χαρτογράφηση πεζοπορικών διαδρομών και εν συνεχεία σύνταξη μελέτης ανάπτυξης του πεζοπορικού τουρισμού στο νησί μας. Απώτερος στόχος είναι η Ιθάκη να αποτελέσει δημοφιλή πεζοπορικό προορισμό.
• Συλλογή φωτογραφιών και σύνταξη κειμένου για το νέο τουριστικό φυλλάδιο που θα εκδοθεί.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.