ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Στην Ιθάκη ψήφισαν 1.929 από 5.378 γραμμένους (αποχή: 64,13 %). Τα άκυρα ψηφοδέλτια ήταν 117 (6,07 %). Λευκά 16 (0,83 %). Έγκυρα ήταν 1.796  (93,11 %). Στο σύνολο των 11 τμημάτων το ΟΧΙ έλαβε  1.084 ψήφους ή 60,36%  το ΝΑΙ 712 ψήφους  39,64%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΕΩΣ

ΟΧΙ 165

ΝΑΙ 122

ΑΚΥΡΑ 10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΕΩΣ

ΟΧΙ 160

ΝΑΙ 84

ΑΚΥΡΑ 5

ΛΕΥΚΑ 0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΕΩΣ

ΟΧΙ 158

ΝΑΙ 75

ΑΚΥΡΑ 25

ΛΕΥΚΑ 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ου ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΕΩΣ

ΟΧΙ 131

ΝΑΙ 91

ΑΚΥΡΑ 12

ΛΕΥΚΑ 0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΟΝΙΟΥ

ΟΧΙ 91

ΝΑΙ 47

ΑΚΥΡΑ 8

ΛΕΥΚΑ 3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΩΓΗΣ

ΟΧΙ 12

ΝΑΙ 17

ΑΚΥΡΑ 3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΗΣ

ΟΧΙ 13

ΝΑΙ 20

ΑΚΥΡΑ 6

ΛΕΥΚΑ 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΩΓΗΣ

ΟΧΙ 21

ΝΑΙ 8

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ

ΟΧΙ 77

ΝΑΙ 71

ΑΚΥΡΑ 4

ΛΕΥΚΑ 3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΟΧΙ 119

ΝΑΙ 96

ΑΚΥΡΑ 11

ΛΕΥΚΑ 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ

ΟΧΙ 137

ΝΑΙ 81

ΑΚΥΡΑ 24

ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Στην Κεφαλονιά ψήφισαν 21.071 από 49.294 εγεγραμμένους (αποχή: 57,25% – συμμετοχή 42,75%).

Τα άκυρα ψηφοδέλτια ήταν 1.300 (6,17 %)

Τα λευκά  ψηφοδέλτια ήταν 142 (0,67 %)

Τα έγκυρα ήταν 19.629 (93,16 %).

Το ΟΧΙ έλαβε στο σύνολο των 108 τμημάτων στην Κεφαλονιά 12.751ψήφους ή 64,96%

το ΝΑΙ  έλαβε 6.878 ψήφους ή  35,04%

Ανά δημοτική ενότητα (πρωην Δήμοι) και κατά φθίνουσα σειρά του ΟΧΙ (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο ποσοστό) τα αποτελέσματα είναι:

ΠΑΛΙΚΗ: ΟΧΙ: 3.058 ψήφοι (70,33 %) – ΝΑΙ: 1.290 ψήφοι (29,67%)

ΣΑΜΗ: ΟΧΙ: 1.021ψήφοι (65,83 %) – ΝΑΙ: 530 ψήφοι (34,17 %)

ΟΜΑΛΑ: ΟΧΙ: 402 ψήφοι (65,37 %) – ΝΑΙ: 213 ψήφοι (34,63%)

ΛΕΙΒΑΘΩΣ: ΟΧΙ: 1.841 ψήφοι (64,82 %) – ΝΑΙ: 999 ψήφοι (35,18 %)

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: ΟΧΙ: 3.991 ψήφοι (64,26 %) – ΝΑΙ: 2.220 ψήφοι (35,74 %)

ΕΛΕΙΟΣ/ΠΡΟΝΝΟΙ: ΟΧΙ:1.379 ψήφοι(61,34 %) –ΝΑΙ:869 ψήφοι (38,66 %)

ΠΥΛΑΡΟΣ : ΟΧΙ: 506 ψήφοι (59,32 %) – ΝΑΙ: 347 ψήφοι (40,68 %)

ΕΡΙΣΟΣ: ΟΧΙ: 553 ψήφοι (57,42 %) – ΝΑΙ: 410 ψήφοι (42,58%)