ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΠΑΠΟΡΙΑ ΑΛΑΡΓΙΝΑ….

Kαμαροκοίλη, Γιώργο τση Μαρίας, ακουρμάσου το ρεπόρτο μας. Οι παπανούρες ανθίσανε πάλι στο χωριό, τριγύρωθε κι ολούθενε. Τ’ αμπέλια εκλαδευτήκανε

Read more

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ: ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΠΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Ο Δήμος Ιθάκης και η προσωρινή υποστηρικτική δομή κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, που συστήθηκε κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής

Read more