ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Τούτες τις μέρες κατατέθηκαν στη Βουλή για κύρωση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι συμβάσεις για την παραχώρηση τεσσάρων

Read more