ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΓΗΠΕΔΟΥ) ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Κλειστού Αθλητικού Κέντρου (γηπέδου) στην Ιθάκη. Διάθεση του εισπραχθέντος ποσού των εγγυητικών επιστολών του έργου ‘‘Λιμάνι Πίσω Αετού Ιθάκης’’.

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως στην προσεχή συνεδρίαση του Π.Σ. συμπεριληφθεί ως θέμα συζήτησης το ανωτέρω.

Ακολουθεί το εισηγητικό κείμενο:

Την 25.02.2019 μας έγινε γνωστό ως ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ, τόσο το σκεπτικό όσο και το διατακτικό των υπ’ αρ. 247, 248, 249/2019 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες δικαιώνουν οριστικά και αμετάκλητα την ΠΙΝ στην αντιδικία της με την (πρώην) ανάδοχο εταιρία του έργου “ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΩ ΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ” και κατ’ ακολουθίαν αυτών, πέραν της παραδοχής ότι ορθώς είχε κηρυχθεί έκπτωτη, μεταξύ άλλων, κατέπιπτε το σύνολο των εγγυητικών επιστολών, υπέρ του κυρίου του έργου (ΠΙΝ). Την επομένη (26.02.2019) δηλώσαμε δημόσια και γραπτά ότι δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής της ΑΝΑΣΑ είναι το ποσό αυτό να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο σε έργα και δράσεις στην Π.Ε. Ιθάκης, ως ελάχιστη αποκατάσταση της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί οι Θιακοί, από την καθυστέρηση του έργου.

Είναι προφανές ότι οποιοσδήποτε (με απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο) μπορεί να διαπιστώσει πως η δήλωση αυτή έγινε την 26.02.2019 και συνεπώς ο ισχυρισμός ότι, δήθεν, ζητάμε ΣΗΜΕΡΑ τα χρήματα να δοθούν στην Π.Ε. Ιθάκης από αντιπολιτευτική διάθεση και για να δυσχεράνουμε το έργο της Περιφερειακής Αρχής είναι παντελώς αβάσιμος.

Αν δεν υποστηρίζαμε σήμερα ό,τι είχαμε δηλώσει τότε, θα ήμασταν ανακόλουθοι.

Κατά τη συνεδρίαση της, 23.12.2019, του Περιφερειακού Συμβουλίου, εισηγηθήκαμε, και ακολούθως με την ψήφο μας στηρίξαμε τα εξής:

– “ Την αποδοχή του εξώδικου συμβιβασμού, όπως αναφέρεται στην εισήγηση …”

– “ Την έγκριση του ιδιωτικού συμφωνητικού…”

– “ Τον ορισμό του Α/ρχη Σταύρου Τραυλού, ως εκπροσώπου της ΠΙΝ για τη υπογραφή του συμφωνητικού.”

– Να ληφθεί πολιτική απόφαση από το ΠΣ για διάθεση του ποσού προς το σκοπό της δημιουργίας έργων αποκλειστικά στην Π.Ε. Ιθάκης.

Κατόπιν τούτου το ΠΣ έλαβε την υπ’ αρ. 269-26/2019 και όλα τα ανωτέρω αναφέρονται στο απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης, που, ομοίως ευχερέστατα οποιοσδήποτε μπορεί να το αναζητήσει.

Συνεπώς, στο συγκεκριμένο ΠΣ, είχαμε ψηφίσει αυτούσια την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής προσθέτοντας την άποψή μας για τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων, και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός πως αρνηθήκαμε να ψηφίσουμε την υπογραφή του συμφωνητικού και την επιστροφή των χρημάτων στην ΠΙΝ, είναι αντίθετος στην αλήθεια και την πολιτική ηθική.

– Από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων μας ως Περιφερειακή Αρχή (Σεπτέμβριος 2014) προβήκαμε σε όλες τις ενέργειες προς το σκοπό της κήρυξης έκπτωτου του εργολάβου του έργου “ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΩ ΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ”. Αυτό κατέστη εφικτό ευθύς μετά την πάροδο της από τον νόμο τασσόμενης προθεσμίας. Ακολούθησε, μετά από αρκετούς μήνες, η εκδίκαση της, σχετικής, ένστασης του (πρώην πλέον) αναδόχου ενώπιον του αρμοδίου συμβουλίου. Το δίκαιο της θέσεώς μας, η πληρότητα του προσκομισθέντος φακέλου από τη Δ.Τ.Ε., η άρτια γνώση του θέματος από την αρμόδια υπάλληλο, η φυσική παρουσία και έκφραση των απόψεων από την πολιτική ηγεσία της ΠΙΝ στο συμβούλιο αυτό, οδήγησε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το σημείο αυτό υπήρξε κομβικό, καθόσον μετά την έκδοση της (θετικής για την ΠΙΝ) απόφασης (και μόνο τότε) ήταν εφικτή νομικά η “κίνηση” της διαδικασίας επανένταξης του έργου.

– Με επικαιροποίηση της μελέτης, αλλαγές της όπου ήταν απαραίτητο, ρύθμιση διαφόρων διαδικαστικών θεμάτων (μόνο για τη ένταξη του υποέργου του ΥΠ.ΠΟ. απαιτήθηκαν τρεις “επισκέψεις” στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου), υποβάλλαμε πρόταση και το έργο εντάχθηκε (και χρηματοδοτήθηκε) στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου την 22/03/2016. Μετά την ένταξη δημοπρατήσαμε το έργο, ολοκληρώσαμε τη δημοπρασία, συμβασιοποιήσαμε το έργο ( 23/02/2018) και το παραδώσαμε να εκτελείται από εργολάβο (με εκτελεσμένο το 75% περίπου, του έργου) στη νέα Περιφερειακή Αρχή. Συνάμα κάναμε ό,τι ήταν εφικτό για την προάσπιση των συμφερόντων της ΠΙΝ, ενώπιον των αρμοδίων (διοικητικών) δικαστηρίων.

– Η προσπάθειά μας αυτή είχε ως αποτέλεσμα, αφενός μεν η Ιθάκη σήμερα να αποκτά ένα σύγχρονο λιμάνι, αφετέρου δε να εισρεύσει στο ταμείο της ΠΙΝ ποσό 1.500.000€ περίπου. Τα χρήματα αυτά δεν είναι ποσό που είχε δοθεί από την ΠΙΝ και επεστράφη. Είναι ποσό που ”κερδήθηκε” και συνεπώς “νέο” έσοδο για την Περιφέρεια.

– Θέση μας, η οποία έχει διατυπωθεί ως προελέχθη, από τον Φεβρουάριο του 2019 είναι το ποσό αυτό να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο στην Ιθάκη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις για την αξιοποίησή του και ακόμη περισσότερες ανάγκες. Θεωρούμε, όμως, ότι τα χρήματα πρέπει να διατεθούν προς το σκοπό της δημιουργίας ενός μεγάλου και χρήσιμου έργου για το νησί. Φυσικά, οποιοδήποτε ποσό, τυχόν, περισσέψει, ομοίως να διατεθεί για (μικρότερα) έργα και δράσεις στο νησί.

– Ένα τέτοιο (μεγάλο, χρήσιμο, απαραίτητο, σημαντικό) έργο είναι η δημιουργία ενός κλειστού αθλητικού κέντρου – γηπέδου, το οποίο θα αποδοθεί στο Δήμο Ιθάκης και στους νέους και στους κατοίκους του νησιού. Το έργο αυτό, εκτός από σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και τη νεολαία της Ιθάκης, μπορεί να αποτελέσει και τη στέγη του πολιτισμού αφού θα φιλοξενεί τις σπουδαίες πολιτιστικές ομάδες του νησιού, τους φορείς του πολιτισμού, ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και μεγάλα συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις.

– Εξυπακούεται ότι, αν από την τοπική κοινωνία, το Δήμο Ιθάκης, τους συναδέλφους Π.Σ., ή τον οποιονδήποτε υπάρξει άλλη πρόταση στην κατεύθυνση της πραγματοποίησης ενός μεγάλου έργου στην Ιθάκη, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση όπως αυτή που έχουμε τώρα, που αποδειχθεί ότι είναι καλύτερη από τη δική μας πρόταση, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή.

– Με βάση τα ανωτέρω ζητούμε από το Π.Σ. έκδοση απόφασης στην οποία θα καθορίζεται ότι τα ποσά των εγγυητικών επιστολών του έργου “ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΩ ΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ” θα διατεθούν για τη δημιουργία κλειστού αθλητικού κέντρου- γηπέδου στην Ιθάκη, σε συνεργασία με το Δήμο Ιθάκης στον οποίο και θα αποδοθεί και σε χώρο που ο Δήμος Ιθάκης θα υποδείξει.

25.05.2020

για την ΑΝΑΣΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Περιφερειακός Σύμβουλος

επικεφαλής ΑΝΑΣΑ

τ. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.