ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ»

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ» ανήκει στον  όμιλο εκπαιδευτικών εταιρειών ΕΡΕΙΣΜΑ με έδρα την Πάτρα.

Αντιλαμβανόμενοι την απουσία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης και κατ’ επέκταση την δημιουργική διέξοδο των παιδιών ηλικίας 5-12 ετών στο Νησί σας, έχουμε την πρόθεση δημιουργίας (2) ΚΔΑΠ, εκ των οποίων (1) στο Βαθύ και (1) στην Βόρεια Ιθάκη.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι Μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με καλή υγεία, ηλικίας 5-12 χρόνων.

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.

Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Ειδικότερα τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) που θα δημιουργηθούν,   αποσκοπούν:

•           Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, τη ζωγραφική, τη μουσική, τη συζήτηση, τις ψηφιακές δεξιότητες, κλπ

•           Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.

•           Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί.

•           Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα.

•           Για τη σύσταση και την λειτουργία των ΚΔΑΠ ακολουθούνται όπως αυτά ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. ΠΙβ/Γ.Π οικ.14951/2001 (ΦΕΚ 1397/τ Β/22-10-2001) προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ ΠΙβ/Γ.Π.οικ, 109707 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1849/ τ Β/03-09-2009).

Τα ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

•           Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.

•           Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης.

•           Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.

•           Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Τα ωφελούμενα παιδιά,  προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ΟΤΑ στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή, και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Τα ΚΔΑΠ προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής. Διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος και λειτουργούν σε (2) βάρδιες, δηλ Α’ Βάρδια 13:30-17:30, Β’ Βάρδια 17:30-21:30.

Τα ΚΔΑΠ απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης με Αριθ. Π.1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις απασχολούμενες ειδικότητες:

•           Παιδαγωγός ΠΕ

•           Νηπιαγωγός ΠΕ

•           Γυμναστής/τρια.

•           Εικαστικός.

•           Καθηγητής/τρια Μουσικής

•           Καθηγητής/τρια Πληροφορικής

•           Καθηγητής/τρια Ζωγραφικής

•           Καθηγητής/τρια Θεατρολόγος

•           Καθηγητής/τρια Ξένης Γλώσσας, κλπ

Για τους ανωτέρω λόγους σας επισυνάπτω στον παρόν ηλεκτρονικό μας μήνυμα  έγγραφα με την αίτηση του κηδεμόνα (Μητέρας), τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, έντυπο ενημερωτικό μας υλικό και το όραμα του ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ σε ότι  αφορά τη  δημιουργικότητα των παιδιών στην σύγχρονη εποχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με συνεργαζόμενο γραφείο μας, στο Βαθύ Ιθάκης,  Δουρείου Ίππου 1, 283 00  – ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ. Τηλ.: 2674032230  09:00-14:00 & 18:00-20:30  Υπεύθυνη : κ Σταυρουλάκη Αλεξία,  Τηλ.: 6947430554.

Με εκτίμηση,

Αγγελοπούλου Ειρήνη

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΔΑΠ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ

Τηλ.:2610205800, 2610315495.