ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών στους Οθωνούς της Κέρκυρας:
Οι βασικές υποδομές (ύδρευση – αποχέτευση – απορρίμματα) στα μικρά νησιά (μετά απο Ευρωπαική Οδηγία) θα πρεπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2023!!!