ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

«Τα Μικρά νησιά είναι τα κουμπιά στο παλτό πού λέγεται Ευρώπη» τονίσθηκε χαρακτηριστικά…
16η Ετήσια Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκών Μικρών Νησιών στις Βρυξέλλες:
Εκπρόσωποι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης, από τις Γενικές διευθύνσεις, Αιρετοί και στελέχη από όλες τις χώρες αλλά και από άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς παραβρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στην Διάσκεψη.
Έντονο επίσης ήταν και το ενδιαφέρον από τις εθνικές κυβερνήσεις των χωρών, η δε Ελλάδα εκτός από συνεργάτες συναρμόδιων υπουργείων, κάλυψε και Τηλεοπτικά το γεγονός.
Φάνηκε έντονα η ανάγκη για χάραξη κοινής Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και η ανάγκη η κάθε χώρα να χαράξει την δική της Νησιωτική Πολιτική με έμφαση στα μικρά Νησιά.
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Δημόσια Διοίκηση και την Διοικητική μεταρρύθμιση στα νησιά, θέματα περιβάλλοντος, Ύδρευσης, συνεργασίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, κοινή αντιμετώπιση προκλήσεων της αγροτικής πολιτικής διασφάλισης πόρων για τα μικρά νησιά και θέματα ατζέντας για μετά το 2020 ( ανάγκη χάραξης πλαίσιο στρατηγικής για μετά το 2020).
Συζητήθηκαν
Θέματα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
Κατά την συνεδρίαση της Ομοσπονδίας, εκλέχθηκε νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας η εκπρόσωπος των μικρών Νησιών της σκοτίας η Camille Dressler
Ενώ η Ελλάδα ανέλαβε εκτός την αντιπροεδρία έως το 2019 και την θέση του leader στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Interreg Europe.

Τα Μικρά Νησιά ως χώροι Βιωσιμότητας Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα.
«Τα μικρά νησιά της Ευρώπης είναι εξαιρετικά πολύτιμα ως χώροι Βιωσιμότητας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και έτσι πρέπει να υπολογίζονται ήταν το μήνυμα προς τις συναρμόδιες γενικές διευθύνσεις πού απέστειλε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νησιών και το ενδιαφέρον της Γενικής Διεύθυνσης ενέργειας – Τμήμα Νησιών και Ενέργειας ήταν έντονο.
“Το συνέδριο μας και Ετήσια Γενική Συνέλευση, στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 του Σεπτέμβρη ήταν μια μεγάλη επιτυχία», δήλωσε ο Máirtin O ‘Méallóid από το Πράσινο νησί Clear, αντιπρόεδρος της Cómdhail Óileán na hÉireann, την Ομοσπονδία της Ιρλανδίας Νησιά, «Είμαστε ευτυχείς συνέχισε, που η Ευρωπαϊκή μας Ομοσπονδία έτυχε τόσο θερμής υποδοχής από τα ευρωπαϊκά όργανα στην καρδιά της Ευρώπης. ».

Ανάγκη χάραξης Πολιτικής Δεικτών και Διοικητικής Ανάπτυξης

Πολύ ισχυρή υποστήριξη βρήκε και η προώθηση του κρίσιμου θέματος των μικρών νησιών σχετικά με την χρήση δεικτών πού να σημαίνουν και να περιγράφουν σωστά, την ικανότητα στήριξης και διαβίωσης στα μικρά νησιά. Την πρόταση των δεικτών υποστήριξε τόσο ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κος Γεώργιος Ντάσης, όσο και εκπρόσωπος της Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Κρίσιμο θέμα οι δείκτες αλλά και η ανάγκη χάραξης ευρωπαϊκής Νησιωτικής Πολιτικής τονίσθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Στο σημείο αυτό και σχετικά με την δυνατότητα χάραξης ευρωπαϊκής Νησιωτικής Πολιτικής έγινε σαφές ότι η ΕΕ δεν έχει μέχρι σήμερα χαράξει οριζόντια Πολιτική για τα νησιά, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει ξεκινώντας από τα εθνικά κοινοβούλια τα οποία και θα προωθήσουν την χάραξη αυτή.
Παρατηρήθηκε ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν έχουν ξεκάθαρη Νησιωτική Πολιτική κάθετη αλλά μόνο δράσεις στήριξης των νησιωτικών κοινωνιών.
Το ίδιο κρίσιμο και σημαντικό κρίθηκε εκτός της εθνικής πλέον χάραξης νησιωτικής πολιτικής , να δημιουργηθούν εθνικές καταρχήν στρατηγικές για τα Μικρά Νησιά, Συγκριτική επισκόπηση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων ώστε να έχουμε Δημόσια Διοίκηση, Διοικητική Μεταρρύθμιση, Αναπτυξιακή πρωτοβουλία και προβολή των νησιών ώστε να ενδυναμώσουν οι μικρονησιωτικές κοινωνίες και να παίξουν το ρόλο που μπορούν.
Από τις πλέον σημαντικές κάθετες πρωτοβουλίες σχετικά με τα νησιά παρουσιάσθηκε η πρωτοβουλία έξυπνα νησιά της ΕΟΚΕ από τον πρόεδρο της ΤΕΝΤ κο Pierre-Jean Coulon.

Τουρισμός: Πρώτη δύναμη για τα μικρά Νησιά.
Ο τουρισμός είναι η πρώτη δύναμη στήριξης για τα μικρά νησιά με τεράστιες ακόμα δυνατότητες ισόρροπης ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα περίπου 500.000 είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Ευρωπαϊκών Μικρών Νησιών, 5.000.000 όσοι επισκέπτονται τα μικρά νησιά σταθερά ( Δημότες) και ξεπερνά το όριο των 50.000.000 το σύνολο των τουριστών που επισκέπτονται τα μικρά νησιά. αυτό δείχνει τον δυνατό πυλώνα ανάπτυξης των κρατών μελών με την υποστήριξη των μικρών Νησιών και ως τουριστικός προορισμός με ξεχωριστή προσωπικότητα ανά νησί και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Έξυπνες στρατηγικές και έμφαση στην ανά νησί Τουριστική ταυτότητα
Είναι στη φύση των νησιών να δρουν έξυπνα δεδομένου ότι πρέπει συνεχώς να εφεύρουν νέες λύσεις για τα ζητήματά τους, ειδικότερα εκείνα τα νησιά που ως αποτέλεσμα της δημοτικότητάς τους είναι τόποι προορισμού τουριστών.
369.000 μικρονησιώτες διαθέτουν σπίτια σε μικρά νησιά, οι οποίοι δέχονται άλλα 30.000.000 σε μόνιμη βάση τουρίστες. Αυτή η επίθεση αγάπης στα μικρά νησιά πρέπει και μπορεί να αντιμετωπισθεί με έξυπνες εφαρμογές.
Είναι σημαντικότατη για την εθνική Οικονομία η εισροή ποσών που δαπανούνται στα μικρά νησιά αλλά πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα και τα θέματα ενέργειας, πόσιμου νερού, απόβλητα, θαλάσσια απόβλητα αλλά και δημόσια διοίκηση.

Σημαντικές πρωτοβουλίες αναγνωρίστηκαν τα ευρωπαϊκά έργα αποθήκευσης και έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας από τον αέρα και τον ήλιο στο μικρό νησί της Τήλου (800 κάτοικοι) που καυχάται ήδη για τη μοναδική προστασία της για τα άγρια πουλιά (έχει 10% του παγκόσμιου πληθυσμού των γερακιών Eleanora), το καθιερωμένο πράσινο πλέγμα στο νησί Eigg, ένα νησί στο σκωτσέζικο εσωτερικό της Σκωτίας με μόλις 100 κάτοικους και τον ολοκαίνουργιο παλιρροιακό στρόβιλο που παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια στα 3 αποσυνδεμένα νησιά Ouessant, Sein και Molene σε Iles du Ponant της Βρετάνης, (900, 170 και 216 κάτοικοι αντίστοιχα),
Μεγάλο επίσης ενδιαφέρον υπήρξε από τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις να προχωρήσουν περισσότερο τέτοιες εφαρμογές και από τα Διαρθρωτικά ταμεία καθώς επίσης και με τη συνεργασία Ευρωπαϊκών και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Πολύ σημαντικό να αντιμετωπισθούν και θέματα του Τουρισμού και της ανάπτυξης τους μέσα από έξυπνες εφαρμογές προωθώντας την ατομική και μοναδική ανά νησί τουριστική του ταυτότητα.
Την ποιοτική εικόνα ολοκληρώνει η Δημόσια διοίκηση και οι κρατικές παροχές στα μικρά νησιά με έμφαση στον όγκο των επισκεπτών.

Ενωμένα μικρά νησιά της Ευρώπης
ξεπερνούν τα 13.000.000 ο Ευρωπαϊκός Πληθυσμός πού κατοικεί σε νησιά και ποταμούς και τους 2.400 δήμους. Από αυτά 1.650 είναι μικρά νησιά στα 11 κράτη που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών (αυτόνομα νησιά Åland, Κροατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Σκωτία και Σουηδία. Η Ομοσπονδία συστήθηκε πριν από 16 χρόνια, και ο στόχος ESIN είναι να παρουσιαστούν τα ζητήματα του κοινού ενδιαφέροντος για τα μέλη της στα ευρωπαϊκά όργανα, η διεκδίκηση και πίεση για δημιουργία πολιτικών και προγραμμάτων σε Ευρωπαϊκό αλλά και Εθνικό επίπεδο και την ανταλλαγή γνώσης και την εμπειρίας μεταξύ των μελών της.

«Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι τα μικρά νησιά μας είναι τα «κουμπιά του ευρωπαϊκού παλτού» και ως τέτοια, είναι ένα από τα μεγάλα προτερήματα της ΕΕ. Τονίσθηκε χαρακτηριστικά.

Η Ομοσπονδία παρουσίασε και τον πρώτο Άτλαντα μικρών Νησιών ο οποίος βρίσκετε σε εξέλιξη και τροφοδοτείτε με στοιχεία από τα Εθνικά Μέλη. Ενώ στη σκέψη της Ομοσπονδίας είναι η δημιουργία μιας βάσης με έξυπνες και ορθές πρακτικές μικρών νησιών. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκε η δομή της Γραμματείας της Ομοσπονδίας. Σημαντικά θεωρήθηκαν και τα θέματα πιστοποίησης και σήματος ποιότητας μικρονησιωιτκών προϊόντων, στρατηγικών αποβλήτων και χρήσιμων ενεργειών φυσικών αποβλήτων.

Γυναίκα η Νέα Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών.

Σκοτσέζα είναι η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών. Την σκοτία επέλεξαν ως επόμενη έδρα του Προεδρείου ομόφωνα οι χώρες δίνοντας και το πολιτικό στίγμα σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του ΗΒ για Brexit.
Η Camille Dressler που κατοικεί στο νησί Eigg αναλαμβάνει την προεδρία της Ομοσπονδίας. Είναι ιστορικός Κοινωνιολόγος με τεράστια δράση στο νησί της σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προβολή της νησιωτικής ιστορίας, δημιουργίας τοπικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων και ακτιβίστρια σε θέματα πολιτισμού και βιωσιμότητας μικρών Νησιών.
Η Camille Dressler με την εκλογή της υποστήριξε ότι αναγνωρίσθηκε η συμμετοχή και δουλεία της Σκοτσέζικης Ένωσης μικρών Νησιών στην Ομοσπονδία και δεσμεύτηκε ότι θα εξασφαλίσει ότι τα σκωτσέζικα νησιά μπορούν να συνεχίσουν να μοιράζονται την πολύτιμη εμπειρία τους με τους φίλους και τους συναδέλφους μας σε όλη την Ευρώπη. Η ESIN θα λειτουργήσει επίσης στενά με την Επιτροπή νησιών του CPMR και την SEARICA για ΤΗΝ αντιμετώπιση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στα νησιά μας.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Παραγωγή περισσότερων δράσεων από τις ευκαιρίες που μας δίνει η ΕΕ
Πέραν των πολιτικών που προωθούμε τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο αλλά και των εθνικών χρηματοδοτήσεων, σημαντικές πρωτοβουλίες θα αναληφθούν σε Επίπεδο ΕΕ.
Είμαστε θετικοί στην πρόταση πού μας έγινε για την Δημιουργία προγράμματος Erasmus για τη νεολαία των μικρών νησιών μας αλλά και την δημιουργία συνδέσμου με το πρόγραμμα ZeroWaste Ευρώπη.»
Στηρίζουμε έντονα πρωτοβουλίες δημοσίας διοίκησης στα εθνικά κοινοβούλια και ενθαρρύνουμε τα αρμόδια υπουργεία προς αυτή την κατεύθυνση.

ESIN INTERREG Ευρώπη ( ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος στα μικρά νησιά). στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και ο ένας από τους δύο αντιπροέδρους μας στο ESIN, ο Ελευθέριος Κεχαγιόγλου από την Ύδρα ( Ελλάδα), θα προωθήσει το πρόγραμμα ως Leader.
Σχετικά με τα προγράμματα «Θέλουμε να βοηθήσουμε εκείνους τους μικρονησιώτες που θέλουν να ενισχυθούν, τόνισε ο Λευτέρης Κεχαγιόγλου και ειδικά τους νέους μας. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να βρουν τους τρόπους να μείνουν στα νησιά και να συμβάλουμε ουσιαστικά στη ζωή των μικρονησιωτικων μας κοινωνιών.

Όλα τα νησιά μας στην Ευρώπη έχουν μια τεράστια φυσική, πολιτιστική και Τουριστική δυνατότητα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Δημόσια Διοίκηση Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, Επιχειρηματική ανάπτυξη, προστασία και ανάδειξη τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων ( Νησιωτικά, θαλάσσια και υποθαλάσσια) είναι μερικά από αυτά πού πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε καλύτερα προς όφελος μας στη ψηφιακή εποχή.»

Camille Dressler,
Πρόεδρος ESIN
Ελευθέριος Κεχαγιόγλου
Αντιπρόεδρος ESIN
Christian Pleyel
Γενικός Γραμματέας ESIN