Ο ΤΟΡΠΙΛΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Α/Π. «ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ» ΤΟ 1940

Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία υπέστη εν ακόμη βαρύ πλήγμα από τον κατά θάλασσαν διεξαγόμενον πόλεμον, ο οποίος δεν φείδεται των ουδετέρων σκαφών. Την φοράν αυτήν επέπρωτο την αγριότητα του διεξαγομένου πολέμου να πληρώση η ναυτιλία της Ιθάκης δια του τορπιλλισμού του φορτηγού «Εκατόνταρχος Δρακούλης». Ο τορπιλλισμός, ως εμφαίνεται εκ των μέχρι σήμερον ληφθέντων τηλεγραφημάτων, συνέβη υπό τας ακολούθους τραγικάς συνθήκας, στοιχίσας και την ζωήν έξ ανδρών του πληρώματος:

Την 20ήν Ιανουρίου 1940 και ώραν 3.15 μ.μ. το ατμόπλοιον «Εκατόνταρχος Δρακούλης», προερχόμενον εξ Αργεντινής με φορτίων σιτηρών δι’ Αγγλίαν, ενώ έπλεε 100 μίλια ανοιχτά του Φινιστέρου, παρά τας Β.Δ. ακτάς της Ισπανίας, ετορπιλλίσθη, άνευ προειδοποιήσεως υπό γερμανικού υποβρυχίου. Η τορπίλλη, ως συνάγεται από την κατηγορίαν των φονευθέντων, οι οποίοι ανήκον πλην ενός εις το πλήρωμα των μηχανών, έπληξε το μηχανοστάσιον. Οι φονευθέντες εκ του πληρώματος είναι οι Θεόδ. Παράκουλας γ’ μηχανικός, Ζαφείρης Ιμβριώτης ναύτης, Παν. Σιμήρης, Φωτ. Μαρούλης, Ερωτόκριτος Κόμητας και Χαρ. Καραβίας θερμασταί. Οι τέσσαρες τελευταίοι ήσαν Ιθακήσιοι εκ Περαχωρίου.

Ο πλοίαρχος του σκάφους κ. Πάνος Ανδρ. Φερεντίνος μετά τον τορπιλλισμόν και ενώ το σκάφος πληγέν καιρίως ήρχισε να βυθίζεται διέταξε να ριφθούν εν τάχει αι δύο σωσσίβιοι λέμβοι εις την θάλασσαν, και οι εναπομείναντες 22 εκ του πληρώματος αξιωματικοί και ναύται επεβιβάσθησαν ανά 11 εις εκάστην λέμβον. Της μιας εξ αυτών την διακυβέρνησιν ανέλαβεν ο ίδιος ο κ. Φερεντίνος και της άλλης ο β’ πλοίαρχος κ. Ανδρ. Πιέρρος.

Από της ώρας εκείνης δηλ. από της 3.15 μ.μ. του προπαρελθέντος Σαββάτου μέχρι της εσπέρας της ιδίας ημέρας αι δύο λέμβοι με τους ναυαγούς ευρίσκοντο πλησίον αλλήλων. Η σφοδροτάτη όμως τρικυμία και η επελθούσα νυξ συνετέλεσαν εις το να χάσουν αι δύο λέμβοι την μεταξύ των επικοινωνίαν. Ολόκληρος η νυξ του Σαββάτου διέρρευσε με εξαιρετικήν αγωνίαν, οπότε κατά την πρωΐαν της Κυριακής ήτοι μετά παρέλαυσιν 40 ωρών από του τορπιλλισμού, το διερχόμενον εκείθεν ιταλικόν φορτηγόν «Νίνο Πάδρε» αντιληφθέν τους ναυαγούς, της μιας υπό τον πλοίαρχον λέμβου, τους περισυνέλεξε. Ταυτοχρόνως δε δια του ασυρμάτου του ανήγγειλε τα του τορπιλλισμού και εζήτησε βοήθειαν δια την ανεύρεσιν και της ετέρας λέμβου.

Επί της ως άνω διασωθείσης λέμβου επέβαινον οι κ.κ. Παν. Φερεντίνος α’ πλοίαρχος, Γεωρ. Κονταρής γ’ πλοίαρχος και οι Γερ. Μολφέσης, Θρασ. Μωραΐτης, Διον. Αλευράς, Νικηφ. Μπετζής, Γεώρ. Κατέχης, Ιωάν. Κωνσταντινόπουλος ασυρματιστής, Αριστ. Κέντρος, Ευάγ. Τριανταφυλλίδης και Φερνάνδος Γκομέζ.

Κατόπιν του ραδιοτηλεγραφήματος περί του τορπιλλισμού, ναυαγοσωστικά και άλλα πλοιάρια έσπευσαν προς ανεύρεσιν και της ετέρας λέμβου, πράγμα όπερ το εσπέρας της Κυριακής υπό του ισπανικού αλιευτικού «Αντώνιο Φοντάνα».

Της λέμβου αυτής επέβαινον έτεροι 11 εκ των διασωθέντων ναυαγών, οι κ.κ. Ανδρ. Πιέρρος β’ πλοίαρχος, Ευάγ. Μαργέτης α’ μηχανικός, Ν. Αστέρης γ’ μηχανικός, και οι Θεόδωρος Γλυκής, Γρηγόριος Καχρίλας, Γεράσιμος Γιαννιώτης, Νικόλαος Νικολάου, Αθανάσιος Σπυριδάκης, Διογένης Απέργης και Μ. Μαραγκός.

Οι ναυαγοί της πρώτης υπό τον α’ πλοίαρχον λέμβου απεβιβάσθησαν υπό του διασώσαντος αυτούς ιταλικού φορτηγού εις Γιβραλτάρ και εκείθεν ανεχώρησαν δια Πειραιά την 26ην Δεκεμβρίου επιβιβασθέντες του ελληνικού φορτηγού «Τέτη». Τους ετέρους ναυαγούς το ισπανικόν αλιευτικόν απεβίβασεν εις Λισσαβώνα, οπόθεν αναμένον να αναχωρήσουν εντός των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου.

Το τορπιλλισθέν φορτηγόν «Εκατόνταρχος Δρακούλης» ανήκεν εις τους υιούς Γεώρ. Α. Δρακούλη, αγορασθέν τον Δεκέμβριον του 1932 από Άγγλους εφοπλιστάς. Ήτο τόννων γκρος 5329, νετ 3238 και φορτίου 8100 τ., εναυπηγήθη δε το 1918 εις τα ναυπηγεία  «Richardson Duch» του Στόκτων.

Δημοσίευμα από το τύπο της εποχής εκείνης.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.