ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Ανακοινώνεται ότι από 16/02/2016 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2016 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιθάκης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
  3. Δημοτική Ενημερότητα
  4. Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.

Επισήμανση: Εφόσον ο αιτούμενος χώρος παραμένει ίδιος σε σχέση με το έτος 2015 δεν απαιτείται νέα κάτοψη

Οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι 6 Μαΐου 2016 στον Δήμο Ιθάκης υπεύθυνη υπάλληλος η Αδαμαντία Νουτσάτου 26740360400

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ.ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ