ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ

Πληροφορηθήκαμε από τον διευθυντή του Κ.Υ Ιθάκης κ. Γιώργο Παξινό για την μετάθεση της Παιδιάτρου με δική της πρωτοβουλία και με το δικαίωμα που της παρέχει η νομοθεσία.
Με την παρέμβασή μας θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την επικείμενη μετά από αρκετά χρόνια έλλειψη παιδιάτρου στο νησί μας
Πριν βρεθούμε στη δεινή θέση να μείνουμε για μια ακόμη φορά χωρίς μόνιμη παιδιατρική φροντίδα, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο σε συνδυασμό με τις δυσμενείς αλλαγές που αναμένονται στις συγκοινωνίες, είναι επιβεβλημένη η άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων του νησιού συμπεριλαμβανομένης της Δημοτικής Αρχής, ώστε συντονισμένα και επιτακτικά να απαιτήσουμε και χωρίς παρακάλια από την αρμόδια υγειονομική διοίκηση της περιφέρειας που υπαγόμαστε όσο και από τον αρμόδιο υπουργό υγείας την χωρίς αναβολές πλήρωση της θέσης του παιδίατρου στο Κ.Υ Ιθάκης.
Ο Σύλλογος Ναυτικών προτείνει σε όλους όσους αφορά το μείζον αυτό θέμα, συντονισμένες ενέργειες και από κοινού προσπάθειες για τη λύση του

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΙΘΑΚΗΣ