ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΛΕ Εφορίας Αρχαιοτήτων, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Αθανασίου. Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιθάκης με ποσό 120.000 ευρώ. Ο Δήμος Ιθάκης ευχαριστεί όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την καλή συνεργασία ειδικότερα δε την ΛΕ Εφορία Αρχαιοτήτων για τις ενέργειές της.

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ