ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΙΑΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος υπέγραψε σήμερα δύο νέες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» και συγκεκριμένα:1/ Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), Άξονας προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με τίτλο «Βελτίωση και συμπλήρωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών για τη διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ», με δυνητικούς δικαιούχους του φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: βελτιώσεις και συμπληρώσεις λιμενικών υποδομών για την εξασφάλιση της επαρκούς συνδετικότητας των μικρών νησιών της Περιφέρειας με λιμένες ΔΕΔ-Μ και αφορά εμπροσθοβαρή, μεταφερόμενα ή τμηματοποιημένα έργα και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι 10εκ. €.

Στην πρόκληση αυτή αναμένεται να ενταχθούν τα λιμάνια του Πισαετού Ιθάκης και της Ερείκουσας.

2/ Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), Άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος», με δυνητικούς δικαιούχους τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη ΔΕΥΑ Ζακύνθου.

Η πρόσκληση αφορά σε έργα αντικατάστασης παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης καθώς και σε διασφάλιση της ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας πόσιμου νερού, με έμφαση στη μείωση των διαρροών λόγω της παλαιότητας των δικτύων. Ειδικότερα δε αφορά σε τμηματοποιημένες, εμπροσθοβαρείς και μεταφερόμενες πράξεις και η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη είναι 1.982.000€.

Στην πρόκληση αυτή αναμένεται να ενταχθεί το έργο της ύδρευσης Ζακύνθου.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων και για τις δύο προσκλήσεις είναι η 31η/12/2015.