ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΙΑΤΡΟΥ Ω.Ρ.Λ. A 15ΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Ο γιατρός Καλογερόπουλος Δημήτριος θα βρίσκεται στην Ιθάκη και θα εξετάσει στις παρακάτω ημερομηνίες:

Λόγω ασθένειας,το πρόγραμμα επίσκεψης μου στο νησί αλλάζει και μεταφέρεται το επόμενο Σάββατο 16/1/2016,ητοι:

Σάββατο 16/1/2016 πρωί από τίς 10:00 έως τίς 13:00 στό Διαγνωστικό κέντρο στό Βαθύ και τό απόγευμα,(μόνο κατόπιν ραντεβού ),από τίς 18:00 έως τίς 21:00 στό Σταυρό.

 

Γι΄ αυτό οι ενδιαφερόμενοι

1)Θα επικοινωνούν απευθείας με τον ιατρό στα τηλ: 6946977200 & 2610274081 για ραντεβού.

2)Για την ακριβή ημερομηνία επίσκεψης του ιατρού στο νησί, θα συμβουλεύονται τον ίδιο τον ιατρό και τις ανακοινώσεις στο Διαγνωστικό Κέντρο, στα φαρμακεία (στο Βαθύ και στο Σταυρό), καθώς και στο διαδίκτυο: ithaki.gr, iloveithaki, ithakanews, northithaka.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ω.Ρ.Λ. χειρουργός κεφαλής τραχήλου