ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Β. ΙΘΑΚΗΣ

Λόγω υπερκατανάλωσης αλλά και περιορισμένης επάρκειας νερού αναγκαζόμαστε από την Παρασκευή 30 Ιουνίου να διακόψουμε την συνεχή υδροδότηση σε Σταυρό, Πλατρειθιά και Φρίκες. Τα παραπάνω χωριά θα υδροδοτούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
Έτσι από την Δευτέρα 3 Ιουλίου θα εφαρμοστεί το παρακάτω πρόγραμμα:
Δ.Δ. Σταυρού
1. Γριβάτο, Λαγκάδια, Συκιωτάτα. Αποστολάτα, Γήπεδο, Κ. Βαρκά & Σπηλιά 7 π.μ.- 10 π.μ.
2. Κοντρί, Πλατεία, Π. Βαρκά, Ρομάντζα, Καλύβια & Πιλικάτα 10π.μ. – 12μ.
Παρακαλούνται οι καταναλωτές της παραγ, 2 τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη από 12 μ. έως 3μ.μ. να μην παίρνουν νερό έτσι ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά αυτού προς τον Πλατρειθιά.
Δ.Δ. Πλατρειθιά
1. Φρίκες 7 π.μ. -10 π.μ.
2. Λαχός 10 π.μ.- 12μ.
3. Αγ. Σαράντα 12μ. -3 μ.μ.
4. Ταξιάρχης, Λίμνες, Μ. Λαχός, Μπούζος, Κολλιερή 1 μ.μ – 4 μ.μ.
Οι ώρες υδροδότησης των οικισμών είναι ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν την υπηρεσία μας.
Το παρόν πρόγραμμα υδροδότησης θα ισχύει έως τροποποίησής του με νεότερο.

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ