ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19.00 μ.μ., στην αίθουσα του ΚΑΠΗ θα πραγματοποιηθεί η 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Ιθάκης και Σάντα Μαρινέλλα (Ιταλίας) (Εισήγ: Αντιδήμαρχος Γ.Λ. Βερώνης)
2. Αίτημα Δημοσθένη Συρμή για την εύρεση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου Εξωγής. (Εισήγ: Δήμαρχος)
3. Εισηγητική Έκθεση για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ιθάκης» (Εισήγ: Γραφείο Προγραμ/μού)
4. Έγκριση των αρ. 123 & 126/2016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισήγ: Οικ. Επιτροπή)
5. Διαγραφές οφειλών (Εισήγ: Γραφείο Εσόδων)
6. Έγκριση απαλλαγών και μειώσεων των δημοτικών ανταποδοτικών τελών εντός των ορίων του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ: Αντιδήμαρχος Λ.Αναγνωστάτος)