ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Καλείστε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση της υπ΄αριθ.36/2018 απόφασης του «ΕΛΠΗΝΩΡ» με θέμα: « Έγκριση του Προϋπολογισμού του «ΕΛΠΗΝΩΡ» Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ιθάκης και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) Οικονομικού έτους 2019, κατόπιν της υπ΄αριθ.1067/27-11-2018 Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας τω ΟΤΑ» (Εισηγ: Πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΛΠΙΝΩΡ)
2. Περιορισμός ζωνών ιχθυοκαλλιεργειών. (Εισήγ: Δήμαρχος)
3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του άρθρου 151 παρ. 1 του Ν.4412/16, για το έργο «Βελτίωση- Συντήρηση Αγροτικού Οδικού Δικτύου Ιθάκης» (Εισήγ: Δήμαρχος)
4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγ: Λογιστήριο)
5. Καταβολή ποσού [0,04 λεπτά] λόγω αύξησης μετοχικού Κεφαλαίου στην ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ. (Εισήγ: Λογιστήριο)
6. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης. (Εισήγ: Πρόεδρος Σχ. Επιτροπής)
7. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020. (Εισήγ: Πρόεδρος Σχ. Επιτροπής)
8. Έγκριση της αρ. 82/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Υπηρεσιών Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης». (Εισήγ: Πρόεδρος ΔΚΕΙ)
9. Έγκριση της αρ. 83/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης». (Εισήγ: Πρόεδρος ΔΚΕΙ)
10. Έγκριση της αρ. 84/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης». (Εισήγ: Πρόεδρος ΔΚΕΙ)
11. Έγκριση της αρ. 85/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης με θέμα: «Έγκριση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης». (Εισήγ: Πρόεδρος ΔΚΕΙ)
12. Εισηγητική έκθεση για την προγραμματική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ιθάκης και Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης για την διοικητική & τεχνική υποστήριξη στα πλαίσια άσκησης των σκοπών της ΔΚΕΙ. (Εισήγ: Γραφείο Προγραμματισμού)
13. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού τουριστικής προβολής Δήμου Ιθάκης έτους 2019. (Εισήγ: Αντιδήμαρχος Λ. Αναγνωστάτος)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.